Begivenheder

Gamle begivenheder

Januar 2012

31. januar, 2012: Fyraftensmøde om finansieringsservice og erfaringer med EU-ansøgninger

Februar 2012

2. februar, 2012: Fyraftensmøde: Udviklingsinstrumenterne

28. februar, 2012: Konference om handel, udvikling og landbrug

28. februar, 2012: Kursus om EU's civilsamfundspolitik og støtteformer (Århus)

29. februar, 2012: Kursus om EU's civilsamfundspolitik og støtteformer (København)

Marts 2012

14. marts, 2012: EU Presidency Conference on CSOs, Human Rights and Development

23. marts, 2012: Konference: Kan EU sikre et bæredygtigt fiskeri?

28. marts, 2012: *AFLYST* Fyraftensmøde: EU-lobby og Civilsamfundet *AFLYST*

Maj 2012

7. maj, 2012: DEBAT: Demokratiske revolutioner i Afrika - Hvilken rolle spiller de unge?

8. maj, 2012: AFLYST: Fyraftensmøde: Menneskerettigheder og handelspolitiske sanktioner - case fra Sri Lanka

14. maj, 2012: Fyraftensmøde om Cotonou-aftalen og the Joint Parliamentary Assembly (JPA)

14. maj, 2012: Møde i Rådet (udvikling) – Konklusioner på EU’s nye udviklingsstrategi ”Agenda for Change”

23. maj, 2012: JPA i Horsens - Den Blandede AVS-EU Parlamentariske Forsamling

Juni 2012

1. juni, 2012: Salon Des Solidarités

7. juni, 2012: Debat: Et tjek på FN’s 2015-mål

15. juni, 2012: Afskedsreception for Morten Emil Hansen

21. juni, 2012: Conference on Tax and Corporate Responsibility – An Emerging Agenda

26. juni, 2012: Seminar: Regional Trade Integration in Africa: Status and Prospects

September 2012

21. september, 2012: Møde om POST 2015-processen

Oktober 2012

5. oktober, 2012: Concord Danmark foretræde hos Europaudvalget

8. oktober, 2012: Konference: Jobs - Aid at Work

16. oktober, 2012: European Development Days

22. oktober, 2012: Kursus om EuropeAid og ECHO

24. oktober, 2012: Post-2015 temaworkshop: Kohærens

30. oktober, 2012: Post-2015 temaworkshop: Menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling

31. oktober, 2012: DEAR workshop

November 2012

1. november, 2012: Concord Danmark generalforsamling

14. november, 2012: Post-2015 temaworkshop: Samtænkning af MDG’erne og SDG’erne

December 2012

5. december, 2012: Seminar: Hvordan kan demokratisk kontrol skabe sammenhængende politikker til gavn for verdens fattigste?

17. december, 2012: Strategiudviklingsworkshop om Concord Danmarks fremtidige finansieringsservice

Januar 2013

15. januar, 2013: Informationsmøde om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

28. januar, 2013: Tackling Tax Havens and Illicit Financial Flows - How the EU and Nordic Countries can take the lead

Februar 2013

20. februar, 2013: Konference: Globale udviklingsmål efter 2015

Marts 2013

6. marts, 2013: Management of EuropeAid Grant Contracts - FULDT BOOKET (venteliste oprettet)

April 2013

10. april, 2013: PCD-seminar: "Promoting Policy Coherence for Development – Assessing issues and common challenges: insights for a Danish approach"

17. april, 2013: DIIS seminar: Coordination and Complementarity Issues in EU Development Cooperation after the Lisbon Treaty

18. april, 2013: Concord Danmark workshop: “How civil society can strengthen its engagement with the EU delegations”

Maj 2013

15. maj, 2013: Debatmøde: Hvorfor presser EU Afrika?

September 2013

6. september, 2013: Åbent hus: Housewarming for den nye Global Platform

Oktober 2013

1. oktober, 2013: Informationsmøde om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

1. oktober, 2013: Udviklingsdebat på Københavns Universitet

2. oktober, 2013: Lancering af den nye strategiske ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde

17. oktober, 2013: AidWatch-lancering i Bruxelles

27. oktober, 2013: Civilsamfundskonference: “On Track for Change?” - Danish Civil Society Rally

November 2013

14. november, 2013: Debat om politiksammenhæng med Udviklingsministeren

26. november, 2013: European Development Days

December 2013

12. december, 2013: Afskedsreception for Laust Leth Gregersen

12. december, 2013: Concord Danmarks generalforsamling

Januar 2014

17. januar, 2014: Workshop om EU’s flerårige finansielle ramme og EU’s udviklingsbistand frem mod 2020

22. januar, 2014: Debat med Christian Friis Bach om EU's globale rolle

Februar 2014

28. februar, 2014: Morgenbrødsmøde om danske udviklingsorganisationers EU-lobby i praksis

Marts 2014

14. marts, 2014: EU’s nye ’CSO Road Maps’: vil de sikre effektiv dialog med Civilsamfundet?

18. marts, 2014: Funding course: Development of Proposals to EuropeAid

April 2014

22. april, 2014: Valgdebat: EU har et ansvar i global fattigdomsbekæmpelse

29. april, 2014: Funding course: Management of EuropeAid Grant Contracts

Maj 2014

19. maj, 2014: Få indflydelse på nyt netværk om oplysning og kampagne

Juni 2014

16. juni, 2014: Debatmøde og lancering af handlingsplan for sammenhængende politikker for global udvikling

17. juni, 2014: Gå-hjem-møde: Hvordan går det med civilsamfundsråderummet?