Begivenheder

April 2014

22. april

Titel:

 

Valgdebat: EU har et ansvar i global fattigdomsbekæmpelse

Sted:

 

Møderiet, Fælledvej 12

Tid:

 

Kl. 16 - 18

For første gang skal vi stemme på et Europa-Parlament, der har fået langt mere indflydelse og magt. Det gælder også inden for EU’s udviklingspolitik. EU er en central udviklingspolitisk aktør, og Unionens politikker har stor indflydelse på udviklingslandene. Derfor er det vigtigt med et Europa-Parlament, der støtter op om global ansvarlighed.

Vi stiller de danske kandidater til Europa-Parlamentsvalget følgende spørgsmål:

- Hvordan vil du som kommende Europa-parlamentariker bidrage til at bekæmpe global fattigdom?

- Hvordan vil du som kommende Europa-parlamentariker sikre, at EU’s politikker ikke undergraver udviklingslandenes mulighed for at løfte sig selv ud af fattigdom?

PROGRAM

16.00 Velkommen, v/Njeri Jensen, Concord Danmark

16.15 Paneldebat med Jeppe Kofod (S), Margrete Auken (SF), Josefine Kofoed(K), Lave Broch (Folkebev.), Nils Juhl Andreasen (V) og Niels Westy (LA), medieret af Nils Brøgger, formand for Concord Danmark
- Introduktion ved kandidaterne
- EU’s globale rolle, præsenteret af Kirsten Auken, Folkekirkens Nødhjælp TBC
- Politik-kohærens for udvikling, præsenteret af Lars Koch, Ibis TBC

17.45 Afslutning og forfriskninger

Tilmelding til event@concorddanmark.dk senest den 16. april kl. 12

Følg arrangementet og deltag selv i debatten på #EUiVerden

29. april

Titel:

 

Funding course: Management of EuropeAid Grant Contracts

The training will aim at giving the participants a general overview of the management of an EU grant, and the rules and steps of the implementation of an EU grant agreement from the award to the closure.
N.B. This course is full. You may be placed on a waiting list.

Download: Funding courses spring 2014.pdf

Flere detaljer

Gamle begivenheder

Januar 2012

31. januar: Fyraftensmøde om finansieringsservice og erfaringer med EU-ansøgninger

Februar 2012

2. februar: Fyraftensmøde: Udviklingsinstrumenterne

28. februar: Konference om handel, udvikling og landbrug

28. februar: Kursus om EU's civilsamfundspolitik og støtteformer (Århus)

29. februar: Kursus om EU's civilsamfundspolitik og støtteformer (København)

Marts 2012

14. marts: EU Presidency Conference on CSOs, Human Rights and Development

23. marts: Konference: Kan EU sikre et bæredygtigt fiskeri?

28. marts: *AFLYST* Fyraftensmøde: EU-lobby og Civilsamfundet *AFLYST*

Maj 2012

7. maj: DEBAT: Demokratiske revolutioner i Afrika - Hvilken rolle spiller de unge?

8. maj: AFLYST: Fyraftensmøde: Menneskerettigheder og handelspolitiske sanktioner - case fra Sri Lanka

14. maj: Fyraftensmøde om Cotonou-aftalen og the Joint Parliamentary Assembly (JPA)

14. maj: Møde i Rådet (udvikling) – Konklusioner på EU’s nye udviklingsstrategi ”Agenda for Change”

23. maj: JPA i Horsens - Den Blandede AVS-EU Parlamentariske Forsamling

Juni 2012

1. juni: Salon Des Solidarités

7. juni: Debat: Et tjek på FN’s 2015-mål

15. juni: Afskedsreception for Morten Emil Hansen

21. juni: Conference on Tax and Corporate Responsibility – An Emerging Agenda

26. juni: Seminar: Regional Trade Integration in Africa: Status and Prospects

September 2012

21. september: Møde om POST 2015-processen

Oktober 2012

5. oktober: Concord Danmark foretræde hos Europaudvalget

8. oktober: Konference: Jobs - Aid at Work

16. oktober: European Development Days

22. oktober: Kursus om EuropeAid og ECHO

24. oktober: Post-2015 temaworkshop: Kohærens

30. oktober: Post-2015 temaworkshop: Menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling

31. oktober: DEAR workshop

November 2012

1. november: Concord Danmark generalforsamling

14. november: Post-2015 temaworkshop: Samtænkning af MDG’erne og SDG’erne

December 2012

5. december: Seminar: Hvordan kan demokratisk kontrol skabe sammenhængende politikker til gavn for verdens fattigste?

17. december: Strategiudviklingsworkshop om Concord Danmarks fremtidige finansieringsservice

Januar 2013

15. januar: Informationsmøde om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

28. januar: Tackling Tax Havens and Illicit Financial Flows - How the EU and Nordic Countries can take the lead

Februar 2013

20. februar: Konference: Globale udviklingsmål efter 2015

Marts 2013

6. marts: Management of EuropeAid Grant Contracts - FULDT BOOKET (venteliste oprettet)

April 2013

10. april: PCD-seminar: "Promoting Policy Coherence for Development – Assessing issues and common challenges: insights for a Danish approach"

17. april: DIIS seminar: Coordination and Complementarity Issues in EU Development Cooperation after the Lisbon Treaty

18. april: Concord Danmark workshop: “How civil society can strengthen its engagement with the EU delegations”

Maj 2013

15. maj: Debatmøde: Hvorfor presser EU Afrika?

September 2013

6. september: Åbent hus: Housewarming for den nye Global Platform

Oktober 2013

1. oktober: Udviklingsdebat på Københavns Universitet

1. oktober: Informationsmøde om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

2. oktober: Lancering af den nye strategiske ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde

17. oktober: AidWatch-lancering i Bruxelles

27. oktober: Civilsamfundskonference: “On Track for Change?” - Danish Civil Society Rally

November 2013

14. november: Debat om politiksammenhæng med Udviklingsministeren

26. november: European Development Days

December 2013

12. december: Concord Danmarks generalforsamling

12. december: Afskedsreception for Laust Leth Gregersen

Januar 2014

17. januar: Workshop om EU’s flerårige finansielle ramme og EU’s udviklingsbistand frem mod 2020

22. januar: Debat med Christian Friis Bach om EU's globale rolle

Februar 2014

28. februar: Morgenbrødsmøde om danske udviklingsorganisationers EU-lobby i praksis

Marts 2014

14. marts: EU’s nye ’CSO Road Maps’: vil de sikre effektiv dialog med Civilsamfundet?

18. marts: Funding course: Development of Proposals to EuropeAid