Presse

På denne side findes generel information til pressen.

Find blandt andet:

  • Vores logo samt billeder af sekretariatet
  • En oversigt over Concord Europes og Concord Danmarks pressemeddelelser
  • Henvisning til vores arbejdstemaer
  • Publikationer fra Concord Danmark, vores medlemmer samt andre relevante aktører