• Blog om PCD, biobrændstoffer og fødevaresikkerhed
  Laura Sullivan fra ActionAid International og Robbie Blake fra Friends of the Earth Europe blogger på Euroactiv om nødvendigheden af, at EU's politikker ikke har negative konsekvenser for udviklingslandene. Eksempelvis går EU's produktion af biobrændstoffer ud over fødevaresikkerheden i nogle af verdens fattigste lande. Læs bloggen her.


 • Udforsk EU's bistand på ny hjemmeside
  Kommissionen har netop lanceret "EU Aid Explorer" - en hjemmeside,hvor EU's udviklings- og humanitære bistand kan undersøges på forskellige måder. Bistanden opdeles eksempelvis på donorer, modtagere, sektorer og generelle tendenser. Udforsk selv hjemmesiden her.


 • Concord sender input til Europaudvalget om Politikkohærens for Udvikling (PCD)
  I forbindelse med møde i Europaudvalget anbefaler Concord blandt andet at Kommissionen pålægges at udarbejde et stærkt, fremsynet, nyt EU PCD-arbejdsprogram med klare, realistiske og konkrete politiske målsætninger for alle fokusområder, og at PCD skal være en central del af en global post 2015-ramme, der skal gælde for alle lande. Download hele brevet til Europaudvalget herunder.


 • Concord sender input til Europaudvalget om Financing for Development
  Concord angiver i et brev, sendt forud for møde i Europaudvalget, fire konkrete principper, som EU skal overholde i den internationale proces om Financing for Development: 1. Bring orden i eget hus, 2. Arbejd for at fattige partnerlandes politiske råderum til at bestemme over deres egen udvikling ikke undermineres, 3. Styrk og efterlev de eksisterende udviklingsfinansieringsinstrumenter, 4. Forebyg fremtidige finans- og gældkriser Download brevet til Europaudvalget herunder.


 • Concord blogger: Svigt: EU-bistanden falder for andet år i træk
  Concords nye rapport om EU's udviklingsbistand er bekymrende læsning. Rapporten viser, at udviklingsbistanden i medlemslandene er faldende, og at EU er langt fra målet om at give 0,7 procent af BNI i bistand, skriver Mathias Ljørring fra Concord Danmark. Læs bloggen på Altinget.dk.


 • Danmark på førstepladsen i udviklingsindex
  Center for Global Development offentliggjorde mandag deres "Commitment to Development"-indeks, hvor de har placeret Danmark på førstepladsen. Indekset vurderer hvordan politikker i verdens 27 rigeste lande påvirke befolkninger i de fattigste lande. Landene rangeres efter deres ydeevne på syv områder: bistand, handel, finans, migration, miljø, sikkerhed og teknologi.


 • Laust Leth Gregersen stopper hos Concord Danmark efter sin barselsorlov
  Laust Leth Gregersen har per 1. april 2014 opsagt som sin stilling som sekretariatsleder hos Concord Danmark. Laust har været ansat i forskellige stillinger i Concord Danmark siden sommeren 2009. Laust vender dermed ikke tilbage fra sin allerede planlagte barselsorlov som han på begynder 13. december.


 • Concord Danmark sender brev til Europaudvalget om skat
  Concord sendte i sidste uge et brev til Europaudvalget om hvidvaskningsdirektivet (punkt 7) og rentebeskatningsdirektivet (punkt 1) i forbindelse med Rådsmødet i ECOFIN den 15. november 2013.


 • Folkekirkens Nødhjælp blogger om EU's klimapolitik
  Mattias Söderberg fra Folkekirkens Nødhjælp har skrevet et indlæg på Altinget.dk om Danmarks muligheder for at presse EU til at øge klima-ambitionerne. Klimaforhandlingerne fortsætter i disse uger ved COP19 i Polen. EU kommer tomhændet til årets store klimatopmøde i Polen og uenighederne er store. Klimakommissær Connie Hedegaard står over for en svær opgave, skriver Mattias Söderberg fra Folkekirkens Nødhjælp. Læs hele bloggen her.


 • Blog på Altinget.dk om EU's Udenrigstjeneste
  Danmark skal bidrage til, at fattigdomsbekæmpelse bliver et bærende princip i EU's udenrigssamarbejde, hvis EU ikke skal miste ulandenes tillid, skriver Laust Leth Gregersen, sekretariatsleder, Concord Danmark.


 • Rapport om delegationernes rolle i menneskerettighedspolitik
  Parlamentet har udgivet en ny rapport om delegationernes styrkede betydning for udviklingen af menneskerettighedsstrategier i udviklingslandene. Delegationernes rolle er styrket af Lissabon-traktaten, men kunne øges yderligere ved at forbedre samarbejdet mellem institutionerne på nationalt og europæisk niveau.


 • Aid Transparency Index 2013
  Ny opgørelse fra Publish What You Fund placerer USA's bilaterale MCC-bistand i toppen af indekset over, hvor gennemsigtige og offentligt tilgængelige deres bistandsprogrammer er. Danmark indtager en 15. plads med en score på 50 % gennemsigtighed. EU's bistandsagenturer ligger på 12.,13. og 14. pladsen.


 • Ny AidWatch-rapport fra CONCORD
  To år før deadlinen for FN's 2015-mål er EU's medlemslande stadig lang vej fra at nå deres bistandsforpligtelser. CONCORDs årlige AidWatch-rapport, der netop er udkommet, analyserer udviklingen.


 • Nyt Danida-studie vurderer bistandens positive effekter på dansk økonomi
  Et nyt studie fra Dalberg Research vurderer at over 3000 danske arbejdspladser udspringer af den danske udviklingsbistand.


 • Ny World Development Report fra Verdensbanken
  Verdensbanken har netop udgivet sin årlige World Development Report, der fokuserer på risikostyring.


 • Nyt notat: Danske CSO'er modtager mange midler fra EU til humanitært og udviklingsarbejde
  Danske nødhjælps- og udviklingsorganisationer henter i stigende omfang finansiering i EU. I 2012 blev det til en halv milliard viser ny analyse fra Concord.


 • Bistandsanalyse konkluderer at SRSF-regeringen er langt fra sine egne bistandsmålsætninger
  En ny rapport fra Timbuktu Fonden dokumenterer at SRSF-regeringen er langt fra sine egne målsætninger om at øge og fokusere udviklingsbistanden.


 • Ny dansk strategisk ramme for deltagelse i EU's udviklingssamarbejde
  Handels- og europaminister Nick Hækkerup og Udviklingsminister Christian Friis Bach præsenterede den 2. oktober ”Fælles om en bedre verden” - Danmarks strategiske ramme for deltagelse i EU’s udviklingssamarbejde.


 • Har Danmark en global vision for Europa?
  Nyt blogindlæg fra Concord Danmark: Det er vigtigere end nogensinde før, at Danmark træder i karakter og bidrager til, at verdens fattigste og fremtidens generationer bliver centrum for EU's udenrigspolitik. Men er politikerne klar til at diskutere substans?


 • EU indrømmer dobbelttælling af udviklingsbistand og klimafinansiering
  Embedsmænd indrømmer at medlemsstaters donationer til udviklingslande kan tælle både som udivklingsbistand og klimafinansiering, hvilket giver indtryk af, at EU er tættere på at nå sine udviklingsmål.


 • Concord-position med anbefalinger til EU’s rolle i udviklingsfinansieringen efter 2015
  Nyt Concord positionsnotat om den fremtidige udviklingsfinansiering samt brev sendt til udviklingsminister, Christian Friis Bach.


 • Manglende donorkoordination i EU koster milliader
  En ny rapport fra Europaparlamentet konkluderer at der stadig er plads til forbedring når det kommer til koordination de europæiske udviklingsdonorer imellem.


 • EU: Handelsprotektionismen stiger stadig
  En ny rapport fra EU-Kommissionens generaldirektorat for handel konkluderer at selvom trenden ikke er så kraftig som i foregående år, tager flere lande, inklusiv EU, stadig handelsbeskyttende og -forvridende initiativer.


 • GDP and beyond - Measuring progress in a changing world
  Ny Kommissionsmeddelelse om behovet for at udvikle nye indikatorer for udvikling.


 • Møde i EC Policy Forum on Development
  Kommissionens "Policy Forum for Development" mødtes for tredje gang i juni 2013. I forummet sidder udviklingsorganisationer, repræsentanter for civilsamfundet, de europæiske institutioner og lokale myndigheder.


 • Concord Europe's anbefalinger til EU's delegationers samarbejde med civilsamfundsorganisationer
  Resultatet af Concord Europe's undersøgelse af EU's konsultationer med Civilsamfundsorganisationer


 • Annual Report 2013 on the European Community's Development and External Assistance Policies and their Implementation in 2012
  Kommissionens årlige rapport om EU's udviklingspolitik og dens implementering.


 • European External Action Service (EEAS) review
  De højtstående repræsentanters anbefalinger til EEAS' organisering og funktion, baseret på den korte periode EEAS har fungeret.


 • Høringssvar Civilsamfundspolitik konceptnote
  Concord Danmarks høringssvar på civilsamfunspolitik konceptnoten.


 • The European Commission’s Impact Assessments continue to disregard Developing Countries
  Screening analysis of the EU Commission's impact assessments from 2009 to July 2013.


 • Ny CSO-strategi: Stærk civilsamfundsdeltagelse i EU's udviklingssamarbejde
  Det glæder os at dele Concord Danmarks nye strategi for at arbejde for ”Stærk civilsamfundsdeltagelse i EU’s udviklingssamarbejde”.


 • New report: “Country CSO Roadmaps: How EU delegations can strengthen engagement with civil society”
  Ny rapport fra Concord Danmark om EU delegationernes samarbejde med lokale civilsamfundsorganisationer i Ghana og Uganda


 • Udviklingsministermøde i Bruxelles
  De europæiske udviklingsministre afholdte i starten af ugen, deres halvårlige rådsmøde i Bruxelles. På dagsordenen var blandt andet EU's bistandsforpligtelser, fødevaresikkerhed, PCD og Post2015.


 • Tjekkiet og Slovakiet slutter sig til OECD DAC
  Tirsdag den 17. september blev Slovakiet optaget som det 27. medlem af OECDs Development Assistance Committee.


 • Notater fra debatmøde om Danmarks handelspolitik
  Hent her de to notater der lå fremme på debatmødet med handelsministeren arrangeret af DEO og Concord Danmark.


 • En ny handelspolitisk dagsorden - Positionspapir fra 92-Gruppen og Concord Danmark
  Concord Danmark og 92-Gruppen har lavet et fælles positionspapir på Danmarks fremtidige handelspolitiske strategi.


 • Ny rapport om europæiske PCD-erfaringer
  En ny rapport fra ECDPM sammendrager seks EU-landes erfaringer med at implementere PCD-systemer nationalt.


 • Concord Danmark notat om Danmarks rolle i EU’s udviklingssamarbejde
  Concord Danmark notat om Danmarks rolle i EU’s udviklingssamarbejde


 • Nye OECD-tal: Den globale bistand falder igen
  Ifølge nyligt offentliggjorte tal fra OECD faldt bistanden fra OECD-landene fire procent i 2012. Samtidig observerer OECD et skifte i bistanden fra de allerfattigste lande mod mellemindkomstlandene.


 • Blog: Hellere ansvarlige regeringer end vækst
  Ny Concord-blog på Altinget: Folkekrav til de nye udviklingsmål sætter ærlige og lydhøre regeringer, uddannelse og sundhed over økonomisk vækst. Civilsamfund verden over skal styrkes for at holde regeringer fast på disse krav.


 • Kan Europa levere et paradigmeskift?
  EU's oplæg til post-2015-målene lyder lovende. Men mange udviklingslande har mistet tillid til et Europa, der forsømmer at indfri løfter om øget bistand og lukker sig mere og mere om sig selv. Ny Concord Danmark-blog på Altinget.


 • O3V rejserapport fra TRIALOG konference i Wien
  O3V har i forbindelse med deres deltagelse i den seneste TRIALOG konference i Wien skrevet en rejserapport.


 • EU's input på Post2015
  Kommissionens forslag til de fremtidige globale udviklingsmål, blev afsløret onsdag den 27. februar.


 • Piebalgs opfordrer EU-landene til at kompensere for nedskæringer i udviklingsbistanden
  Læs EU's kommissær for udvikling Andris Piebalgs opfordring til EU's medlemslande.


 • Blog: Dyrt købt dansk EU-rabat
  Blog på Ulandsnyt om det sidste nye i forhandlingerne om EU’s Flerårige Finansielle Ramme.


 • Blog: EU og Danmark presser unødigt udviklingslande
  Concord Danmark blogger på Altinget om status på EU’s forhandlinger med udviklingslandene om Economic Partnership Agreements (EPAs).


 • De nordiske lande bør gå forest med en progressiv skattepolitik
  Concord Danmark blogger om skat og udvikling i The Nordic Africa Development Policy Forum


 • Ny rapport om EU's rolle i Post2015-debatten
  En ny rapport fra DIIS diskuterer EU's muligheder for indflydelse på Post2015-dagsordenen.


 • EU's regeringsledere skruer kraftigt ned for udvikingsambitionerne
  EU’s stats- og regeringsledere blev sidste fredag enige om deres udspil til en ny budgetramme for EU’s arbejde de kommende syv år, der byder på stor tilbagegang for EU's udviklingsambitioner.


 • EU som udviklingsaktør i en verden i forandring
  En ny rapport fra DIIS analyserer den nye og forandrende globale kontekst for EU som udviklings- og bistandsaktør.


 • Fælles dansk NGO-position på Post2015-dagsordenen
  De fire danske NGO-netværk, Concord, 92-gruppen, NGO Forum og FORDI, har netop fremlagt deres fælles positionspapir på den såkaldte Post2015-dagsorden.


 • EU's respons på det arabiske forår
  EU har udsendt en pressemeddelelse, ”EU's response to the “Arab Spring”: The State-of-Play after Two Years”, hvori der redegøres for de demokratiske og sociale fremskridt de arabiske lande har opnået med EU’s støtte. Pressemeddelelsen fremhæver ligeledes flere centrale udfordringer, hvor EU særligt må fokusere deres indsats i fremtiden, hvis det arabiske forår skal bevæge sig i en demokratisk retning.


 • Ny struktur i EuropeAid
  Europakommissionens afdeling for udvikling og samarbejde, EuropeAid, har gennemgået en organisatorisk omstrukturering.


 • Evaluering af EU's fødevaresikkerhedsindsats
  EU har offenliggjort evalueringen af sit fødevarefacilitetsprogram, der afsluttedes i 2011.


 • EU-høring sætter PCD i centrum af de kommende udviklingsmål
  Opsummeringen af EU's høring på de kommende globale udviklingsmål - den såkaldte Post2015-dagsorden - viser stærk opbakning til politikkohærens for udvikling som et centralt koncept i de kommende mål.


 • Concord Danmarks brev til Europaudvalget om EU’s nye skattehandlingsplan
  Læs Concord Danmarks brev til Europaudvalget sendt i forbindelse med udvalgets drøftelse af EU's nye handlingsplan til styrkelse af bekæmpelsen af skattesvig og skatteunddragelse.


 • EU input til SDG-processen
  Læs EU's besvarelse af FN-spørgeskemaet, der efter topmødet i Rio skal guide processen frem mod en række globale bæredygtighedsmål.


 • Skatterapport fra Concord Danmark: 'What the EU should do to make taxes work for the poor'
  En ny rapport fra Concord Danmark ser nærmere på hvordan EU og medlemslandene kan planlægge sin skattelovgivning, så den understøtter udviklingspolitikken.


 • International konference understreger, at skat er helt essentiel for udvikling
  Stor international konference i Børssalen slog fast at skatteunddragelse og aggressiv skatteplanlægning er globale problemer, som kræver globale løsninger.


 • Hvordan kan offentlige indkøb fungere for en forbedret fødevaresikkerhed?
  NGO'en Eurodad har udgivet et notat om hvordan bistandsfinansierede offentlige indkøb kan samtænkes med et hensyn til landbrugsproduktionen i modtagerlandet og fødevaresikkerheden for befolkningen.


 • Blog: Skat og udvikling hænger sammen
  Skal Danmark afhjælpe skattesvig og skatteunddragelse i udviklingslande, kræver det sammentænkning af skatte- og udviklingspolitikken. Nyt blogindlæg på Altinget.


 • Ni kandidater til at lede WTO udpeget
  Den nuværende generaldirektør for verdenshandelsorganisationen WTO, Pascal Lamy, slutter sin periode med udgangen af august i år og de ni kandidater til at efterfølge ham er nu udpeget.


 • Rådsmøder under det irske formandskab
  Oversigt over samtlige rådsmøder i foråret 2013 under det irske EU-formandskab.


 • OECD-rapport fremhæver dansk civilsamfundsstrategi
  I sin rapport ’Partnering with Civil Society: 12 Lessons from DAC Peer Review’ gennemgår OECD 12 erfaringer fra DAC-landenes samarbejde med civilsamfundsorganisationer.


 • MFF-forhandlinger og betydningen for bistanden
  ECDPM opdaterer løbende et policynotat, der følger og analyserer de løbende forhandlinger om EUs flerårige finansielle ramme og hvilken betydninger de forskellige scenarier vil have for budgetallokeringerne til nødhjælps og udviklingsinstrumenter.


 • Europæisk udviklingsindsats i perspektiv
  Tænketanken Center for Global Development vurderer EU-landenes samlede udviklingsindsats ud fra en række kriterier og sammenligner med andre bistandsdonorer.


 • Udfordringer for EU-Afrika-relationer i 2013
  ECDPM ser i et nyt notat nærmere på hvad der vil være på dagsordenen for samarbejdet mellem EU og Afrika frem mod topmødet i begyndelsen af 2014.


 • Rapport afdækker DFIDs finansiering af multinationale landbrugsvirksomheder
  Den britiske regering bruger milliarder af bistandskroner på store, multinationale agrovirksomheder, der opererer på det afrikanske kontinent. En ny rapport undersøger støtten og hvilken betydning virksomhederne har på lokal fødevaresikkerhed og udvikling.


 • Rapport fra OECDs Global Forum on Agriculture
  I slutningen af november afholdt OECD Global Forum on Agriculture med særlig fokus på politikkohærens for fødevaresikkerhed i udviklingslande.


 • Ny Concord-blog: Europaudvalget skal skabe sammenhæng
  Danmark skal sikre sammenhæng på tværs af de mange politikker, der skaber vilkårene for, at udviklingslandene kan løfte sig selv ud af fattigdom. I sidste ende spiller Europaudvalget en afgørende rolle.


 • Concord Danmark-analyse af en evt budgetisering af EDF'en
  I forbindelse med diskussionerne om EU fremtidige budget for 2014-2020 diskuteres der livligt om hvad der skal stilles op med Den Europæiske Udviklingsfond. Concord Danmark har i denne forbindelse analyseret fordelene og ulemperne ved at inkludere fonden i EU's budget samt givet en række bud på nødvendige forholdsregler for at sikre at hensynet til fattigdomsbekæmpelse i AVS-landene fortsat er i fokus.


 • Concord Danmarks indledende bemærkninger til regeringens nye handelspolitiske strategi
  I løbet af foråret skal Danmark udvikle en ny handelspolitisk strategi. Concord Danmark har i denne forbindelse udarbejdet en række indledende bemærkninger til strategien.


 • Oxfam sætter fokus på fremtidens landbrug
  Frem til jul vil Oxfam være vært for et online diskussionsforum om landbrugets fremtid, med særligt fokus på verdens fattigste mennesker og lande.


 • Pænt fremmøde til seminar om PCD
  Onsdag den 5. december havde Mellemfolkeligt Samvirke, Ibis og Concord Danmark inviteret til aftenseminar om politikkohærens for udvikling (PCD) og hvilken rolle parlamentarikere kan spille i den demokratiske kontrol af dette.


 • Nyt Concord-notat: Dansk handlingsplan for politik-kohærens for udvikling
  Den danske regering arbejder på en handlingsplan for indsatsen for politikkohærens for udvikling. Et nyt notat fra Concord Danmark opridser baggrunden for EU's og Danmarks PCD-forpligtelser og kommer med konkrete anbefalinger til hvordan de politiske målsætninger kan realiseres inden for det eksisterende danske system.


 • Blog om biobrændstoffer: Symbolpolitik fra Europa-Kommissionen
  I et nyt indlæg på Concords Altinget-blog skriver Trine Pertou Mach, forkvinde for Mellemfolkeligt Samvirke, om EU-Kommissionens forslag til en ændring af EU's biobrændstofpolitik.


 • CONCORD policynotater i anledning af JPA'en i Paramaribo
  EU og AVS-landene afholdt i slutningen af november 2012 deres 24. fælles parlamentariske forsamling.


 • ODI udgiver seks notater om CAP'en og udvikling
  Overseas Development Institute har i løbet af november udgivet seksbaggrundsnotater, der fokuserer på hvert sit aspekt af EU's fælles landbrugspolitiks indflydelse på udviklingen i verdens fattigste lande.


 • EU og latinamerikanske eksportører bilægger langvarig bananstrid
  EU og elleve latinamerikanske bananeksportører underskrev den 8. november en aftale, der bilægger en mangeårig tvist og otte verserende WTO-sager.


 • Kronik: De fattigste skal ikke betale for EU
  Verdens fattigste lande risikerer at blive budgetkampens første ofre, selvom de stadig har brug for EU til at sikre indsatsen for sundhed, uddannelse og demokratisk regeringsførelse. Tre Concord Danmark-medlemmer er gået sammen om en kronik om de igangværende budgetforhandlinger i EU.


 • Ministeren udpeger medlemmer af Udviklingspolitisk Råd
  Julie Koch fra Red Barnet er, af ministeren, blevet udpeget til Concord Danmarks repræsentant i det nye Udviklingspolitiske Råd.


 • Sekretariatet takker for en veloverstået generalforsamling
  Den 1. november 2012 holdt Concord Danmark en velbesøgt generalforsamling efter et begivenhedsrigt år


 • Concord Danmark arbejdsplan 2012-13


 • MFF-brev til medlemmer af G0.7-klubben
  Hent herunder Concord Europes MFF-brev til stats- og regeringslederne i G0.7-klubben


 • Europaparlamentet stemmer for lov om regulering af finansmarkeder
  Den 26. oktober stemte et stort flertal i Europaparlamentet for ændringer til den nuværende lovgivning for regulering af finansielle markeder. Direktivet og forordningen, MiFID og MiFIR, har til formål at skabe større gennemsigtighed og kontrol med finansmarkeder og samtidig beskytte investorer. Fra et udviklingsperspektiv tog Europaparlamentet vigtige skridt mod at begrænse højfrekvenshandel og spekulation i fødevarer. Der er dog stadig smuthuller i lovgivningen som skal lukkes i de kommende forhandlinger med Rådet og Kommissionen, hvis spekulation i fødevarer skal til livs.


 • MFF-brev til Statsministeren
  Hent herunder Concord Danmarks brev til Statsministeren, Europaministeren og Udviklingsministeren sendt i forbindelse med forhandlingerne om EU's fremtidige flerårige finansielle ramme for 2014-20


 • MiFID-brev til Europaudvalget
  Henvendelse til Europaudvalget i forbindelse med Rådets diskussioner om MiFID-direktivet


 • MiFID-brev til MEP'ere
  Hent herunder Concord Danmarks brev til de danske MEP'ere i Europaparlamentet sendt i forbindelse med afstemningen om det såkaldte MiFID-direktiv om regulering for de finansielle markeder.


 • EU Parlamentet udnævner 2015 til et år med særligt udviklingsfokus
  Europaparlamentet har med stort flertal vedtaget at udnævne år 2015 til særligt 'European Year for Development Cooperation'


 • Olivier De Schutter advarer mod hav-grabbing
  FNs særlig rapportør på retten til mad, Olivier De Schutter, advarer i en ny rapport mod hav-grabbing som en stigende trussel mod fødevaresikkerheden i verdens udviklingslande.


 • Markedsadgang for verdens fattigste
  En ny rapport af ICTSD ser nærmere på markedsadgangen for verdens fattigste lande og de forskellige handelsregimer, der giver præferentiel adgang til markederne i Nord.


 • Ny ECDPM-rapport om støtte til civilsamfund i skrøbelige stater
  Tænketanken ECDPM har netop udgivet en ny rapport om støtte til civilsamfund i skrøbelige stater.


 • EU-Parlamentet vedtager rapport om PCD
  Europaparlamentet vedtog på sin plenarforsamling den 25. oktober en rapport om politikkohærens for udvikling og hvordan Parlamentet fremover gerne ser EU's politkker på de forskellige områder samtænkt med de udviklingspolitiske mål som EU arbejder for at fremme gennem sin bistand.


 • EU offentliggør ny GSP-forordning
  Kommissionen har som ventet præsenteret en ny forordning angående den fremtidige GSP-ordning, der vil inkludere færre lande idet en række højere middelindkomst lande skrives ud af ordningen.


 • Landbrugsudvalget udskyder afstemningen om CAP'en
  EU-parlamentets landbrugsudvalg har valgt at udskyde deres afstemning om den nye fælles landbrugspolitik til januar 2013.


 • Ukrainsk eksportforbud risikerer at skabe yderligere prisstigninger på hvede
  Den ukrainske landbrugsminister, Mykola Prysyazhnyuk, meddelte i slutningen af oktober, at landet vil nedlægge eksportforbud på hvede fra midten af november i år. Ukraine, der er en af verdens største hvedeproducenter og -eksportører, risikerer herved at hæve de i forvejen høje priser på hvede.


 • Debatindlæg: Civilsamfundet under pres globalt
  Martin Rosenkilde Pedersen og Kirsten Auken fra Folkekirkens Nødhjælp skriver i et debatindlæg til Jyllandsposten om EU-landenes nye strategi for samarbejdet med civilsamfundet.


 • Concord Danmarks input til udviklingsministermødet i oktober
  I forbindelse med Europaudvalgets møde op til det halvårlige møde mellem EU's udviklingsministre kom Concord Danmark med høringssvar på tre af dagsordenens punkter.


 • Ny ODI-rapport i anledning af DANIDAs 50-års jubilæum
  I anledning af sit 50-års jubilæum i foråret bestilte DANIDA to notater, der skulle besvare nogle af de overordnede spørgsmål rejst ved jubilæumskonferencen ‘Development policy in a changing world’.


 • Danmark scorer igen højt på indeksering over udviklingsengagement
  Det såkaldte 'Commitment to Development Index' for 2012 placerer igen de tre nordiske lande i toppen af listen over hvordan de enkelte lande på en områder engagerer sig i fattigdomsbekæmpelse.


 • Stor europæisk opbakning til udviklingsbistand
  Nye tal fra EU's statistikbureau, Eurobarometer, viser at 61% af EU's befolkning støtter en forøgelse af bistanden til verdens fattigste lande.


 • Oplev eller genoplev European Development Days
  I uge 42 afholdt EU Kommissionen sin store årlige konference om udvikling. De mange seminarer og oplæg er blevet optaget på video og kan ses her.


 • FAO og EU Kommissionen koordinerer indsatsen mod sult
  I slutningen af sidste uge mødtes FAO's generaldirektør, Graziano da Silva, og Kommissionens formand, Manuel Barroso, for at diskutere hvordan de to institutioner fremover bedre kan koordinere den globale indsats mod sult.


 • Concord-henvendelse til Euroudvalget om Post-2015
  Op til Udenrigsrådsmødet (FAC) den 15. oktober sendte Concord Danmark Europaudvalget et brev med fire konkrete anbefalinger til processen for udarbejdelsen af de kommende MDG- og SDG-mål.


 • Nyt FKN-notat om sult og retten til mad
  Op til FN's World Food Day den 16. oktober har Folkekirkens Nødhjælp udgivet notatet 'En ny fødevarekristruer truer - igen!' om de stigende fødevareprisers konsekvenser i verdens fattigste lande.


 • Ny OECD-rapport: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2012
  Rapporten gennemgår det sidste års hovedtrends i landbrugspolitikken i OECD-landene. Særligt udviklingen indenfor støtte til producenterne (PSE) analyseres, og her ses overordnet en tendens til faldende støtte efter stigningen i 2009.


 • Ny Kommissionsmeddelelse om modstandsdygtighed
  EU Kommissionen kom i sidste uge med deres meddelelse om modstandsdygtighed (resilience). Baggrunden for meddelelsen er særligt de seneste fødevarekriser på Afrikas Horn og i Sahel, der har understreget behovet for en forbedret tilgang til EU's arbejde med at øge fattiges modstandsdygtighed overfor pris- og produktionschok som følge af konflikt, tørke og lignende.


 • Radiointerview om Den Europæiske Udviklingsfond
  I et radiointerview med Euranet fortæller Sarah Kirstine Johansen fra Concord Danmark om EU-diskussionen om en budgettering af Den Europæiske Udviklingsfond.


 • Concord Danmarks reaktion på EU's nye civilsamfundsstrategi
  I september måned offentliggjorde EU Kommissionen sin strategi for engagement i civilsamfundene i sine eksterne relationer. I et nyt notat analyserer Concord Danmark strategien og holder den op mod Danmarks tilsvarende fra 2008 og kommer med en række konkrete anbefalinger baseret på de danske erfaringer med implementeringen af civilsamfundsstrategien.


 • Concord Danmarks foretræde i Europaudvalget
  Concord Danmark havde fredag den 5. oktober foretræde for Folketingets Europaudvalg for at fremlægge vores anbefalinger til en dansk PCD-implementeringsmodel.


 • ODI analyserer EU's handelsstrategi for det kommende tiår
  Tilbage i januar 2012 offentliggjorde EU Kommissionen sin strategimeddelelse ‘Trade, Growth and Development: Tailoring trade and investment policy for those countries most in need’, der placerer EU's handelspolitik i en ny global virkelighed og udstikker de overordnede rammer for hvordan Kommissionen forestiller sin fremtidige handel med landene i Syd. ODI har i den anledning samlet 18 essays fra en række handels- og udviklingsforskere, der analyserer Kommissionens meddelelse og overordnet konkluderer at EU's udspil mangler både vision og sammenhæng.


 • Blog: EU bliver overhalet indenom af et progressivt USA
  Europaparlamentet og EU’s medlemslande er dybt uenige om EU-Kommissionens forslag til øget gennemsigtighed i multinationale selskabers regnskaber og skattebetalinger. I mellemtiden er EU blevet overhalet af USA, der netop har implementeret progressive regler på området. Det er derfor nu, at Danmark bør skubbe på for, at EU hurtigst muligt vedtager regler, der som minimum matcher de amerikanske.


 • Europæisk Beyond2015 høringssvar til Kommissionen
  Midt i september udløb fristen for svar til Kommissionens høring om post-2015-dagsordenen. Høringen skulle blandt andet informere EU's input til FN-processen om udviklingsmålene efter 2015. Civilsamfundsorganisationerne er gået sammen i kampagnen Beyond2015 som Concord er en del af.


 • Ministerens svar på Concord Danmarks PCD-rapport
  Concord Danmark udgav under det danske EU-formandskab rapporten 'Delivering results', der blandt andet indeholder en række konkrete anbefalinger til hvordan man kan operationalisere politikkohærens for udvikling i en dansk sammenhæng. Udviklingsminister, Christian Friis Bach, har nu, i et brev til Concord, lovet at der som led i konkretiseringen af både den nye lov og strategi vil blive udarbejdet en handlingsplan for PCD-implementering, der blandt andet skal anvise styrkede koordinationsmekanismer.


 • Trócaires prioriteter for det irske EU-formandskab
  Den irske NGO Trócaire har skrevet en programerklæring med syv udviklingspolitiske prioriteter som det irske EU-formandskab bør arbejde for i foråret 2013.


 • Sikkerhedsmål efter 2015?
  I et nyt notat undersøger Lisa Denney fra ODI argumenterne og forslagene for at inkludere et sikkerhedsrelateret mål i post-2015-dagsordenen.


 • Frem mod EDD 2012: Ulighed
  European Development Days 2012 er lige om hjørnet og på dagsordenen er blandt andet inklusiv vækst og ulighed. En af workshopsne vil beskæftige sig med temaet 'Confronting Inequality' og frem mod workshoppen vil en række af paneldeltagerne og arrangørerne af workshoppen blogge om emnet på bloggen European Development: Tackling Inequality.


 • Joseph Stiglitz om nye handelsfaciliterende tiltag
  Joseph Stiglitz argumenterede ved et arrangement i Commonwealth Secretariat for at Aid for Trade indtil nu ikke har leveret tilstrækkelige resultater og foreslog flere konkrete tiltag, der kan fremme handel for udviklingslandene.


 • Oxfam-rapport om EU's biobrændselspolitik
  En ny rapport fra Oxfam ser nærmere på sammenhængen mellem EU's biobrændstof- og energipolitik og land- og fødevarerettigheder i verdens fattigste lande.


 • Underskriftindsamling mod spekulation i fødevarer
  I 2007/08 blev 100 mio. ekstra mennesker kastet ud i sult da de globale fødevarepriser tog et kæmpe hop opad og dermed gjorde almindelig mad uopnåeligt for over 1 mia. mennesker verden over. Flere FN-organisationer har nu fastslået, at stigningen skyldes efterspørgsel efter biobrændstof, klimaforandringer og finansiel spekulation i fødevarepriser. Dette, sammen med den finansielle krise, har foranlediget EU til at revurdere deres regulering af finansmarkederne. Skriv derfor under på denne underskriftindsamling som bliver overdraget Europaparlamentets Økonomiudvalg i forbindelse med afstemningen.


 • EU Parlamentet beder Kommissionen forlænge EPA-deadlinen
  Parlamentet vedtog i slutningen af sidste uge et beslutningsforslag, der lægger op til at forlænge deadlinen for AVS-landene, der endnu ikke har afsluttet EPA-forhandlinger, til 1. januar 2016. Kommissionens forslag lød ellers på 1. januar 2014, og Parlamentet har derfor, på opfordring fra handelsudvalget, besluttet at stemme for en to-årig forlængelse.


 • EU Kommissionen vil ophæve handelsrestriktioner mod Myanmar
  Myanmar har i den seneste tid gjort tiltag for at forbedre den politiske og sociale situation i landet, hvilket har affødt en del optimisme og ros i det internationale samfund. Senest har EU Kommission nu foreslået at løfte de handelsrestriktioner EU har haft ift. handelen med Myanmar. Således falder EU’s handel med Myanmar nu under den såkaldte Everything But Arms-ordning, der giver de fattigste udviklingslande told- og kvotefri handelsadgang til EU.


 • Kronik: Verdens vigtigste debat
  Formændene for fire netværk af folkelige danske udviklings- og miljøorganisationer, NGO FORUM, Concord Danmark, 92-gruppen og FORDI, har i dag en kronik i Politiken om hvordan det er gået med 2015-målene og hvilke udfordringer og muligheder vi står overfor nu hvor udviklingsmålene for de næste mange år skal fastlægges.


 • Andris Piebalgs markerer World Water Week 2012
  I forbindelse med World Water Week 2012 opsummerede Andris Piebalgs hvilke initiativer Kommissionen har igangsat på området, der har et budget på ca. to milliader euro per år.


 • Rapport om år 2011 for EU som bistandsdonor
  EU Kommissionen kom i august med deres 'Annual Report 2012 on the European Union's Development and external assistance policies and their implementation in 2011'. Rapporten gennemgår EU's indsats som bistandsdonor og fokuserer blandt andet på Det Arabiske Forår, Agenda for Change-strategien, topmødet i Busan og den fremtidige MFF.


 • AidWatch event i Bruxelles blev ”Picture of the day” på the Guardian.
  Hundredevis af farverige AidWatch balloner fyldte torsdag d. 28. juni Parc du Cinquantenaire, få hundrede meter fra Berlaymont, der huser EU Kommissionen. 27 kæmpe balloner svævende i 40 meters højde og symboliserede at EU’s civilsamfundsorganisationer tror på, at EU’s 27 statsledere ’can rise to the challenge’.


 • Ny AidWatch-rapport: Krisen i Europa rammer verdens fattigste
  Concord Europe har netop udgivet sin årlige AidWatch-rapport om EU medlemslandenes bistand.


 • Handelsudvalget foreslår forlængelse af EPA-deadline
  EU Parlamentets handelsudvalg stemte forrige uge for et forslag om at udskyde deadlinen for udfasningen af den såkaldte forordning for markedsadgang til 1. januar 2016. Kommissionens forslag har ellers gået på en udfasning allerede med udgangen af 2013, og handelsudvalgets forslag udskyder derfor udfasningen med to år.


 • Parlamentet udviklingsudvalg foreslår stop for eksport subsidier
  EU Parlamentets udviklingsudvalg stemte på deres møde den 19. juni om deres udtalelser til den igangværende reform af EU’s fælles landbrugspolitik.


 • Stigende donorfinansiering af den private sektor
  Siden 1990’erne er den finansielle støtte til private virksomheder, der opererer i udviklingslande steget markant. I 2015 regner man med at eksterne investeringer i udviklingslandenes privatsektorer fra diverse donorer overstiger 100 mia. USD.


 • Sidste udkald for 2015 målene
  Blog: For 12 år siden vedtog verden otte betydningsfulde mål for menneskelig udvikling. Det var FN’s internationale udviklingsmål, også kaldet 2015-målene. Læs Concord Danmarks seneste blogindlæg på u-landsnyt.dk, hvor der både kigges tilbage på hvad der er opnået hidtil og fremad på de kommende udfordringer for en udviklingsdagsorden efter 2015.


 • Ny sekretariatsleder hos Concord Danmark
  Laust Leth Gregersen overtager fra august 2012 posten som sekretariatsleder hos Concord Danmark.


 • Ny formand for Concord Europe
  Concord Europe har på sin generalforsamling i starten juni valgt en ny formand for netværket.


 • Hvor bor verdens fattige?
  To nye arbejdspapirer fra IDS og ODI ser nærmere på den geografiske fodelen af verdens fattige og hvilken betydning dette har for bistandsdonorerne.


 • Stigende europæisk opbakning til humanitær bistand
  En ny måling fra EU Kommissionens statistikbureau Eurobarometer viser en markant stigning i opbakningen til EU's humanitære bistand i befolkningerne i EU's medlemslande.


 • Afskedsreception for Morten Emil Hansen
  Morten Emil Hansen har efter to år som sekretariatsleder på Concord Danmark valgt at forlade posten for sammen med sin familie at drage på eventyr i Ghana, hvor nye udfordringer venter ham. For at sende ham godt af sted mod de nye udfordringer, der venter ham og hans familie i Ghana, vil vi meget gerne invitere til en lille uformel afskedsreception.


 • Nyt baggrundsnotat fra Concord Danmark: EU's fremtidige Handels- og Udviklingsstrategi
  EU er verdens største handelsaktør og bistandsyder, og har som sådan et ansvar for at samtænke de to politikker. Et nyt baggrundsnotat fra Concord Danmark ser nærmere på sammenhængen mellem de og kommer med anbefalinger til EU's fremtidige arbejde på området.


 • The Aid Watch Club - Ny kampagne skal skabe opmærksomhed omkring EU's løftebrud overfor verdens fattigste
  Concord-netværket har netop lanceret en ny kampagne i EU, der skal gøre EU’s statsledere opmærksomme på at de skal holde hvad de lover over for verdens fattigste. Læs her hvordan du selv kan blive en del af kampagnen.


 • Dansk minister modtager erklæring fra 12.000.000 afrikanske landmænd
  Mandag d. 28. maj modtog Udviklingsminister Christian Friis Bach en fælles erklæringen om at tackle den globale fødevare- og klimakrise underskrevet af 11 afrikanske paraplyorganisationer der samlet repræsentere over 12.000.000 landmænd i hele Afrika.


 • 120 mia dollar mangler for at nå 2015 målene
  Der mangler 120 mia dollars hvis 2015-målene for fattigdom, sundhed og uddannelse skal nås. Med kun tre år tilbage inden deadline ser det ikke ud til at så store summer kan findes, og det er derfor endnu vigtigere at de rigtige politikker og institutioner er på plads til at få gavn af den finansiering der er til rådighed.


 • Indikatorer for Busan-aftale på plads
  Efter et opfølgningsmåde er de endelige development effectiveness indikatorer for Busan-aftalen kommet på plads. Der er dog store usikkerheder omkring BRIK-landenes rolle og hvorvidt det lykkedes at binde dem op på krav til gennemsigtighed og afbinding af bistand.


 • Den Europæiske Udviklingsfond må ikke budgetiseres endnu
  Blog: Concord Danmark analyserer konsekvenserne af en mulig budgetisering af Den Europæiske Udviklingsfond. Der er mange ting der skal på plads inden EUs nye 7-årige budget træder i kraft i 2014, og det er dermed umuligt at sikre den nødvendige inddragelse af modtagerlande og civilsamfund i budgetiseringsprocessen. Budgetiseringen skal derfor mindst udskydes til 2020, og den danske regering skal arbejde for at en evt. budgetisering sker på en måde hvor udviklingslandenes interesser prioriteres.


 • Opsamling fra JPA'en i Horsens
  Fra d. 23.-30. maj mødtes 200 parlamentarikere fra EU og AVS landene i Horsens for at diskutere EU’s fremtidige udviklingspolitik. Udover at mødet er det største under det danske EU-Formandskab, er JPA helt særlig ved at det er et forum for dialog mellem civilsamfundsorganisationerne fra nord og syd og parlamentarikere.


 • Første regionale EU-Afrika EPA trådt i kraft
  EU's EPA-aftale med Mauritius, Madagaskar, Seychelles og Zimbabwe er netop trådt i kraft. Aftalen er den første af de kontroversielle Economic Partnership Agreements, der afsluttes mellem EU og en afrikansk region.


 • Skattekonkurrence i Østafrika
  Hvert år mister udviklingslande milliarder af kroner gennem illegal skatteflugt fra multinationale virksomheder. Samtidig har mange af de samme lande dog også selv etableret politikker, der, gennem favorable skattevilkår, skal tiltrække udenlandske investeringer. To nye rapporter kigger nærmere på problemet.


 • En lille dansk sejr i Bruxelles
  Blog: Danmark fortjener ros for progressive rådskonklusioner om EU’s nye udviklingsstrategi, som fastholder målsætningen om sammenhæng mellem udvikling, rettigheder og god regeringsførelse.


 • EU Parlamentet diskuterer eksportsubsidier
  I deres Bridges Weekly Trade News Digest følger ICTSD op på sidste uges landbrugsministermøde, hvor ministrene diskuterede Kommissionens udspil til en ny fælles landbrugspolitik (CAP), mens EU Parlamentet blandt andet diskuterer muligheden for at udfase eksportstøtten.


 • Ny PCD-rapport sætter fokus på medlemsstaternes indsats
  En ny rapport om politikkohærens (PCD) for udvikling ser nærmere på PCD-indsatsen i fire EU medlemslande.


 • EuropaMagasinet om EUs fælles udenrigspolitik
  Spørgsmålet om den fælles europæiske udenrigspolitik er i fokus - skal vi overlade dele af vores udenrigspolitik til EU, og hvordan skal EU i så fald føre den? Hvordan gør de nu og er økonomiske sanktioner en god idé?


 • Udvikling er ikke kun bistand!
  Concord Danmark præsenterer i et blog sin nye internationale rapport, der indeholder konkrete forslag til, hvordan man kan operationalisere PCD i en dansk kontekst, samt hvilke politiske målsætninger Danmark bør forfølge inden for landbrug og energi- og skattepolitik.


 • FAC-møde den 14. maj
  Mandag den 14. maj holdt EU’s udenrigs- og udviklingsministre rådsmøde i Bruxelles hvor blandt andet EU’s fremtidige udviklingspolitik var på dagsordenen.


 • Der går sport i at evaluere EU-bistand
  Michele Gavas ser i dette indlæg på de mange evalueringer af EU's bistand udarbejdet i år og hvilke konklusioner der kan drages fra de forskellige analyser. Hun undersøger i øvrigt de modstridende konklusioner i OECD DAC's Peer Review og undersøgelsen fra det britiske underhus' udviklingsudvalg.


 • EU's Menneskerettighedsarbejde og det Arabiske Forår.
  Istituto Affari Internazionali ser på EU's usammenhængende menneskerettigheds- og demokratipolitik i Mellemøsten og hvorvidt denne har ændret sig i forbindelse med det Arabiske Forår. De påpeger især problemet med at EU sender blandede signaler og at dette forværres af USA's politik i området.


 • Politikkohærens og bestikkelse
  OECD har i forbindelse med deres arbejde omkring bestikkelse og internationale kapitalstrømninger leveret et baggrundsdokument om hvordan dette arbejde passer ind i en større politikkohærens for udvikling-dagsorden (PCD.


 • Hjemlig ressourcemobilisering for udvikling
  GREAT-nyhedsbrevet leverer her et temanummer om hvordan udviklingslande kan mobilisere deres egne ressourcer gennem bl.a. skatteopkrævning og hvordan disse midler bruges mest effektivt. Der sættes i øvrigt fokus på hvilken rolle det internationale samfund skal have i denne proces.


 • European Development Report 2012: Ressourceknaphed og udvikling
  D. 16 maj kommer den årlige European Development Report, der samler vigtige akademiske bidrag omkring et bestemt udviklingspolitisk tema. I år handler det om naturressourcer og udvikling og især hvordan ejerskabsforholdene ift. land og vand har negative konsekvenser for verdens fattige. ECDPM bringer her et indblik i hvad rapporten kommer til at handle om.


 • New report: Delivering results – How Denmark can lead the way for Policy Coherence for Development.
  This report sends a message of urgency! Policy Coherence for Development (PCD) has for too long been articulated – without translating the commitments into action. Ever since the PCD agenda was introduced officially more than 20 years ago the international donor community are still experimenting and mostly involved in pilot projects. The greatest challenge is therefore to identify the right institutional model, which can realize the European PCD commitments. As stipulated in Lisbon Treaty PCD and the new Danish Development Law, PCD is a legal obligation. Getting PCD right thus matters more than ever before.

  With this report, Concord Denmark aspires to advance, not only the PCD agenda in Denmark, but also in Europe. The primary aim is to develop a progressive and realistic approach, which will realize Denmark’s PCD commitments. Yet, the principles and the model of operationalisation is transferable to most European contexts, and may thus be utilized to advance PCD in all EU member states.


 • Parlamentsrapport: EU-bistand til LDC’er alt for lav
  Udviklingsudvalget I Storbritanniens parlament offentliggjorde i sidste uge en rapport, der kigger nærmere på EU’s bistand.


 • DAC Peer Review af EU
  OECD DAC udarbejder hvert 4. år evalueringer af dens medlemmers udviklingspolitik. Nu er turen kommet til EU selv. OECDs anbefalinger fokuserer bl.a. på at implementere løfter om politikkohærans på en sammenhængende måde på tværs af medlemslande, simplificere strukturer og vise politisk lederskab og vilje.


 • Medlemslande lægger kortene på bordet omkring den nye MFF
  Den 26. marts mødtes Rådet for Almindelige Anliggender for at snakke om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. ECDPM har samlet udtalelserne fra dette møde for at kortlægge medlemslandenes holdninger til det nye budget og især udviklingsfinansieringen og budgetisering af den Europæiske Udviklingsfond.


 • Programmering af EUs nye udviklingsbudget
  EU er begyndt at tilrettelægge programmerne for udviklingsbudgettet under den nye flerårige finansielle ramme for 2014-2020. ECDPM ser dette som en god mulighed for at basere de nye programmer på ulandenes egne strategier og komme forbi diskussionerne om ansvarsfordeling mellem Kommissionen og Udenrigstjenesten.


 • Den nye lov om udviklingsarbejde behandlet i Folketinget


 • Ny formand for Concord Danmark
  Mellemfolkeligt Samvirkes politik- og kampagnechef, Nils Brøgger Jakobsen, er blevet ny formand for Concord Danmark, efter at Birte Hald har fratrådt posten.


 • CAPens rolle i prissvingninger på fødevarer
  I et nyt indlæg argumenterer Alan Matthews for at CAPen bidrager til prisudsving på det globale fødevaremarked gennem dens brug af handelsbarrierer og restriktioner. Han pointerer yderligere, at mens udviklingslandes brug af handelspolitik for at beskytte lokale priser kan forsvares, så er EU i en anden situation det europæiske marked er for stort og handelsbarrierer har for stor en effekt på de globale priser.


 • Ny DIIS-rapport: CAP'en og WTO
  EUs fælles landbrugspolitik (CAP) har gennem årene været genstand for konstant debat mellem Unionen og dens handelspartnere. Forummet for disse diskussioner har oftest være først GATT og i de seneste år WTO, hvor diskussionerne om liberalisering af handelen med landbrugsvarer har været centrale i de seneste forhandlingsrunder. I en ny rapport fra DIIS analyserer Carsten Daugbjerg WTO-forhandlingernes historiske indflydelse på udviklingen af CAP'en og argumenterer for at Kommissionens seneste forslag til en reform af den fælles landbrugspolitik i mindre grad end tidligere afspejler forhandlingerne i WTO.


 • Eksportsubsidier i den nye CAP?
  I et blogindlæg på CAP Reform.eu analyserer Alan Matthews EUs brug af eksportsubsidier på landbrugsvarer og argumenterer for en afskaffelse af dette værktøj i forbindelse med reformen af EUs fælles landbrugspolitik. Det samme gjorde også medlemmerne af EU Parlamentet i deres rapport om den kommende flerårige finansielle ramme og senest EUs landbrugsministre ved deres rådsmøde i januar.


 • Re-Define: Reform af EUs finansielle regler kan fremme grøn vækst
  I dette blogindlæg fremlægger Sony Kapoor, Re-Define, og Fabrizio Tassinari, DIIS, forslag til hvordan EU kunne reformere sine finansielle regler og love for at støtte grøn vækst. Der fremlægges bl.a. forslag til kapitalkrav for banker, ændring af varedeklarationer samt nye regler for grøn risikovurdering.


 • Rådskonklusioner på MFF 2014-2020
  Ministerrådet præsenterer her deres konklusioner omkring det næste syvårige budget for EU


 • Visse medlemslande støtter nu budgetisering af EDF
  Traditionelt har der været stor modstand fra medlemslandene mod at inddrage den Europæiske Udviklingsfond (EDF)i EUs budget. Sådan en proces ville omfatte både en omlægning af de strukturer der bestemmer hvilke udviklingsprojekter der finansieres, hvordan der føres kontrol med udgifterne og hvilken fordelingsnøgle der bruges til at bestemme medlemslandenes bidrag. Nu ser det dog ud til at Tyskland, Storbritannien, Sverige og Holland uofficielt er ved at ændre mening og støtter nu en budgetisering.


 • EU beder om input til ny civilsamfundsstrategi
  Kommissionen forbereder i disse dage en ny strategi til støtte for civilsamfundsorganisationer i partnerlande. I den forbindelse har de bedt civilsamfundsorganisationer og andre interesserede om at svare på nogle spørgsmål og dermed spil ind i debatten om den nye strategi.


 • Concord i P1 Debat - Er tiden løbet fra bistandshjælpen?
  Concord Danmarks sekretariatsleder, Morten Emil Hansen, var d. 8.april gæst i P1-programmet P1 Debat sammen med udviklingsminister Christian Friis Bach og økonomiprofessor Martin Paldam. I anledning af Danidas 50 års-dag og arbejdet med blandt andet den nye lov og strategi blev her debatteret Danmarks bistandsindsats. Om den virker, hvad, der virker og hvad der skal arbejdes for. Hør programmet her.


 • Blog om fødevarespekulation: Presset øges på Ministerrådet
  Både Nordeas beslutning om at stoppe sine investeringer i fødevarer og EU-parlamentets seneste udmeldinger øger presset på Ministerrådet for at sætte en effektiv stopper for spekulation i fødevarer. Læs seneste Concord-blogindlæg om spekulation i fødevarer her.


 • Pressemeddelelse: En skandale at EU skærer i udviklingsbistanden
  Nye tal fra OECD viser markante fald i udviklingsbistanden fra EU til verdens fattigste. Concord Danmark opfordrer det danske EU-formandskab til at tage sagen op med EU's stats- og regeringschefer på de kommende topmøder i EU.


 • Blog: EU's handelspolitik skal arbejde for udvikling
  BLOG: Concord Danmark opfordrer EU til at omsætte de pæne ord i handelspolitikken til handling, så de fattigste udviklingslande ikke bliver sat udenfor.


 • Rådskonklusioner om handel og udvikling
  d. 16. marts kom Rådet med deres rådskonklusioner om handel og udvikling.


 • Blog: Ashton nedprioriterer udviklingspolitikken
  Det danske EU-formandskab står i den økonomiske krises tegn og det har også sat sit præg på EU's udviklingspolitiske dagsorden. Læs Morten Emil Hansens, Sekretariatschef, Concord Danmark, blog på Ulandsnyt.


 • Ny rapport understreger nødvendigheden af et globalt perspektiv i CAP reformen
  En ny rapport fra PBL, Hollands nationale institut for policyanalyse inden for områderne miljø, natur og planlægning, analyserer EU Kommissionens lovforslag til en ny fælles landbrugspolitik og dens betydning for landbrugssektorerne i udviklingslande.


 • Nordea indfører stop for fødevarespekulation – EU må følge trop
  Nordea meddelte tidligere på måneden, at de dropper alle deres investeringer i basale fødevarer. Beslutningen vækker glæde hos de danske udviklingsorganisationer, som nu opfordrer EU til at følge det gode eksempel og gennem lovgivning sætte en stopper for den overdrevne spekulation i fødevarer.


 • Hvordan EU kan ændre sin demokratistøtte
  Ny rapport fra den tyske tænketank FRIDE, foreslår at EU har brug for en ny opfattelse af demokrati, hvis dens demokratistøtte skal forbedres. Indtil videre har EUs reaktion på det Arabiske Forår været lavpraktisk og der er brug for en mere konceptuel ændring af dens "fuzzy liberalism"


 • Dansk formandsskab skal arbejde konstruktivt for FTT
  I stedet for at promovere alternativer bør Danmark arbejde for at forbedre Kommissionens nuværende forslag til en skat på finanssektoren og samtidig forsøge at sikre, at nogle af indtægterne fra skatten kommer til at gå til klima og udvikling - to områder, der i høj grad har lidt under den finansielle krise.


 • Engelsk særudgave af Notat om EU's fiskeripolitik
  I forbindelse med den forestående konference om EU's fælles fiskeripolitik, har DEO udgivet en særudgave af magasinet Notat, der kaster et kritisk blik på den igangværende reform af fiskeripolitikken.


 • ONE og 1800 europæiske u-lands NGO'er roser Helle Thorning-Schmidt
  27 kloner af Helle Thorning-Schmidt indtog i dag, på dagen for fejringen af Danidas 50 års dag, Christiansborg Slotsplads for at markere, at Danmark som én ud af kun fire EU-lande lever op til EU-målsætningen om, at yde mindst 0,7 % i udviklingsbistand i 2015. Budskabet med eventen var, at alle EU-landene skal anskaffe sig en "Helle" og leve op til deres bistandløfter.


 • $110 mia i olieindtægter
  Igennem transfer pricing er det lykkedes selskaber i udvindingsindustrien at tjene store profitter på at udvinde olie i udviklingslande uden samtidig at betale skat i de lande. Publish What You Fund foreslår en ny rapporteringsstandard der skal sikre gennemsigtighed i udvindingsindustriens regnskaber og dermed gør det muligt for investorer og regeringer at afsløre eventuel fusk og svindel.


 • EU fokuserer GSP mod fattigste lande, men øger beskyttelse af tekstiler.
  MEPer støtter nu et forslag fra Kommissionen om at rige lande og de mest velhavende mellemindkomstlande ikke længere skal få gavn af EUs handelspræferencesystem, GSP. Til gengæld vil dette øge muligheden for at give de allerfattigste lande endnu gunstigere adgang end nu. EU har dog benyttet muligheden til beskytte sin egne tekstilindustri yderligere. Noget som uden tvivl vil skade de mange tekstileksporterende ulande.


 • Concord Danmark nyhedsbrev uge 9
  Læs Concord Danmarks nyhedsbrev fra uge 9


 • Concord Danmark nyhedsbrev uge 7
  Læs Concord Danmarks nyhedsbrev fra uge 7


 • EU’s bilaterale bistand til Indien ryger
  U-landsnyt sætter i artiklen 'EU’s bilaterale bistand til Indien ryger' fokus på den, af Kommissionen, foreslåede differentiering af EU's bistand. Denne defferentiering vil blandt andet betyde at mellemindkomstlande som Indien mister sin bilaterale støtte.


 • Ny Verdensbank-bog om illegal kapitalflugt fra udviklingslande


 • Handel, udvikling og landbrug på dagsordenen ved udviklingskonference på Axelborg
  Konference om handel, udvikling og landbrug giver nyt håb om en fælleseuropæisk landbrugspolitik, der tager hensyn til verdens fattigste. Vi bringer her et referat fra konferencen.


 • CONCORD: Det danske formandskab skal arbejde for en udviklingsvenlig CAP
  Det danske EU-formandskab skal arbejde på at reformen af EU's fælles landbrugspolitik tager hensyn til Lissabon-traktatens PCD-forpligtelser.


 • EU kan stoppe Illegal kapitalflugt fra udviklingslandene
  Blogindlæg på Ulandsnyt.dk af Sarah Kristine Johansen – Politisk medarbejder Concord Danmark: Hvert år forsvinder 1200 milliarder dollars fra udviklingslandene gennem illegal kapitalflugt. EU med Danmark i front kan bremse dette.


 • Ny handelsaftale mellem EU og Marokko truer måske smålandbrugs eksistens
  D 16 februar faldt handelsaftalen mellem EU og Marokko på plads og blev hyldet af EUs landbrugskommissær, Dacian Ciolos, for de nye muligheder den sikrede for EUs landmænd. Aftalen er dog blevet mødt af kritik fra både spanske fagforeninger og MEPer der beskylder aftalen for at legitimere både marokkansk slavearbejde og Marokkos besættelse af Vestsahara.


 • Rapport om 'land for land'-rapportering
  Ny rapport fra norske Publish What You Pay gennemgår 'land for land'-rapportering og de udviklingspolitiske argumenter for ideen.


 • Nyt hæfte fra Concord: De udviklingspolitiske prioriteter under det danske EU formandskab
  I et nyt debathæfte gennemgår Concord Danmark de vigtigste udviklingspolitiske diskussioner under det danske EU-formandskab og giver på baggrund heraf ti anbefalinger til hvordan Danmark som formandsland kan være med til at sikre en stærk udviklingspolitik til gavn for verdens fattigste.


 • Handelskommissær holder offentlig høring om Handels- og Udviklingsstrategien
  EUs handelskommissær, Karel de Gucht, afholdte d. 7 februar en offentlig høring omkring EUs nye handels- og udviklingsstrategi "Trade, Growth & Development: Tailoring trade and investment policy for those countries most in need". Høringen gav offentligheden mulighed for at stille spørgsmål angående strategien direkte til kommissæren. Spørgsmålene omhandlede bl.a. GSP, Aid for Trade, handelsaftaler og klimaforandringer, og giver et godt indblik i de kritisable elementer i strategien


 • Piebalgs opretter nyt ekspertpanel for EUs udviklingspolitik
  Udviklingskommissær Piebalgs har oprettet et ekspertpanel der har til formål at bidrage med den nyeste akademiske viden inden for udvikling, og dermed sikre en stærkere forbindelse mellem forskning og politikudvikling. Panelet består bl.a. af kendte ansigter som Simon Maxwell (ODI), Paul Collier (Oxford) og Ha-Joon Chang (Cambridge). Særlige fokusområder for panelet vil være bæredygtig energi og fødevaresikkerhed.


 • Nyt ODI-notat: Promoting evidence-based decision-making in development agencies


 • EDCSP-notat om tur til Europa-Parlamentet


 • ECDPM: Hvordan kan skat hjælpe med at nå 2015 målene?
  ECDPM kigger nærmere på OECDs seneste arbejdspapir omkring mobilisering af nationale ressourcer til gavn for udvikling. Forfatteren stiller spørgsmåls tegn ved den anvendte metode og understreger vigtigheden af de forskelle der eksisterer mellem bistandsfinansiering og skatteindtægter. OECDs arbejdspapir kan findes her.


 • Begivenheder under det danske formandskab


 • CONCORD-reaktion på EU-rapport om PCD
  Læs Concord svar på den seneste PCD-rapport fra EU Kommissionen.


 • Politiken: Ni medlemslande opfordrer Danmark til at sætte skub i forhandlinger om transaktionsskat
  Ni medlemslande har sendt en officiel opfordring til det danske EU formandsskab om at få gang i forhandlingerne om en europæisk skat på finansielle transaktioner. Opfordringen forsøger at sikre at en aftale nås i Juni i år før formandsskabet overdrages til Cypern.


 • The Guardian: EU planlægger position frem mod Rio +20
  EU's ledere arbejder for tiden på deres position frem mod Rio +20 mødet til juni. EU vil forsøge at øge indflydelsen af FNs miljøagentur samt øge investeringer i grøn energi. Concord har dog ytret sin bekymring omkring at disse penge bliver taget fra udviklingsbudgetter.


 • Europaparlamentet: Økonomiudvalget hører udsagn til støtte for en skat på finansielle transaktioner
  Europaparlamentets økonomiudvalg hørte fornyelig udsagn fra en række eksperter der udtalte deres støtte til en finansiel transaktionsskat. Argumenterne var bl.a. at der skulle findes nye midler til at betale for krisen et eller andet sted fra, og en skat på finansiel transaktioner var den mest vækstvenlig metode


 • EU Observer: Ny aftale mellem Kommissionen og EAS: Kommissionen sidder stadig på magten.
  En ny aftale om ansvarsfordeling mellem Kommissionen og Udenrigstjenesten viser, at Kommissionen stadig sidder på meget af magten i udenrigspolitikken. Selvom Kommissionen og Udenrigstjenesten er fælles om at udarbejde overordnet strategier er det stadig kommissærerne for hhv udvikling, humanitær bistand og naboskabet som har bevaret den fulde kontrol over projektudarbejdelse og implementering


 • ODI: Hvordan vil EUs handelspolitik tilpasse sig globaliseringen og en ny økonomisk verdensorden?
  Flere udviklingslande oplever nu høj økonomisk vækst og en stigende indflydelse på den internationale scene. Samtidig findes der stadig nogen udviklingslande der slet ikke er blevet integreret i verdensøkonomien. Spørgsmålet er nu hvordan EU vil forholde sig til denne udvikling og hvilken rolle dens handelspolitik skal spille. Concord Danmark mener, at det i denne sammenhæng er vigtigt at huske på at mellemindkomstlande er hjemsted for langt størstedelen af verdens fattige. Derfor er det bekymrende, at EU både vil afskaffe handelspræferencer og fjerne bistand til disse lande. I stedet for at afbryde udviklingssamarbejdet med disse lande bør EU istedet fastholde deres engagement for fortsat at kunne presse på for nationale reformer der kan støtte de fattigste dele af befolkningen og gøre den vækst landene gennemgår inklusiv.


 • ECDSP: Det britiske parlament indleder undersøgelse EC's udviklingsbistand
  Det britiske parlaments udviklingsudvalg har indledt en undersøgelse af Kommissionens komparativ fordel indenfor udviklingsbistand. Dette sker på baggrund af en igangværende debat i Storbrittanien omkring mængden af offentlige midler der kanaliseres gennem Bruxelles, og hvorvidt dette øger effektiviteten ift. at bruge pengene selv.


 • Maxwell, S: Skal EU fortsætte med at give udviklingsbistand til mellemindkomstlande?
  Med udgangspunkt i Storbritannien undersøger Maxwell de problemer EU får ved at fortsætte med at give bistand til de rigere udviklingslande, mens de selv skærer i budgetterne. Concord Danmark mener i denne forbindelse, at det er vigtigt huske på, at 75% af verdens fattige bor i mellemindkomstlande. Derfor kan en uovervejet og hastig afskaffelse af støtte til visse mellemindkomstlande ende med at ramme de allerfattigste. Dette vil være et direkte brud på EUs udviklingspolitiske forpligtelser.


 • EU´s udviklingsbistand bør ikke slankes i en krisetid
  DEBAT: Eurozonens værste krise i dens 12-årige historie overskygger EU´s donationsindsats til udviklingslandene. Det danske EU-formandskab bør i de næste fem måneder leve op til deres løfte om at sætte fokus på EU´s udviklingsbistand, opfordrer Sarah Kristine Johansen fra Concord Danmark.


 • Ny Kommissionsmeddelelse om handel og udvikling
  Kommissionen kom i sidste uge med en ny meddelelse om handel, vækst og udvikling kaldet 'En skræddersyet handels- og investeringspolitik for de lande, der har størst behov'.


 • Concord Danmark præsenterer PCD rapporten i EU-Parlamentet
  Laust Gregersen fra Concord Danmark præsenterede CONCORD's 'Spotlight' rapport om EU Policy Coherence for Development (PCD) for Parlamentets Udviklingskomite d. 25 januar 2012.


 • DR2 Deadline: Debat om skat på finansielle transaktioner
  Flere aktører stiller sig positivt i forhold til at indføre en skat på finansielle transaktioner. Udover Frankrig og Tyskland - der længe har været motiveret for en sådan skat - lyder meldingen nu fra både EU-Kommissionen og folketingets egen økonomiske konsulent, at en sådan skat ikke vil medføre en negativ vækst. Hvad er perspektiverne ved at indføre skat på finansielle transaktioner? Deadline tager debatten mellem Lars Koch fra IBIS og Martin Kyed fra CEPOS.


 • En kogebog for udviklingslobbyister
  ODI har udgivet en "brugsanvisning" til forsker og udviklingslobbyister, som skal guide dem til politisk indflydelse. Et godt værktøj, også for garvede policymedarbejdere.


 • Euractiv: Tax spat to dog finance ministers
  European finance ministers are set for a spat today over the extent to which the financial transactions tax (FTT) – strongly backed by France and Germany – should be pushed on the EU agenda.


 • Governance Support at Critical Juncture, Delegates Conclude
  Worldwide, donors spend millions of euros on governance support but are often left assessing a mixed bag of results. Delegates at a recent workshop in Brussels considered why it is so hard to achieve reliably good results and concluded that the time is ripe for a change in approaches to supporting governance.


 • Fyraftensmøde om finansieringsservice og erfaringer med EU-ansøgninger
  Invitation til fyraftensmøde om Concord Danmarks fremtidige finansieringsservice og medlemmernes erfaringer med EU-ansøgninger og konsulenttjenesten så langt. Arrangement finder sted tirsdag 31. jan kl. 15.00-17.00 på den Globale Platform, fælledvej 12 – 2200 KBH N.


 • EEAS marginaliserer fattigdomsbekæmpelse i sin udenrigspolitik
  Concord Europe har udsendt en rapport, der evaluerer EEAS' (European External Action Service)resultater for sit første år. Dommen er, at EU gennem EEAS marginaliserer fattigdomsfokuset i sin nye udenrigspolitik.


 • Blogindlæg: EU - Dansk EU-formandskab skal stoppe spekulation i fødevarer
  EU er en stor synder i fødevarespekulation. Selv USA er langt foran Europa i lovgivningen på dette område. Formandskabet skal tage deres løfte om at gøre en indsats imod fødevarespekulation alvorligt.


 • ”Europa i arbejde” - Program for det danske EU-formandskab
  Udvalgte udklip fra "Europa i arbejde" - Program for det danske formandskab for Rådet for den Europæiske Union 2012.


 • Høringssvar om EU-budgettets eksterne relationer
  Concord Danmarks høringssvar til Udenrigsministeriets høring om den flerårige finansielle rammes instrumenter for EU’s eksterne relationer. Høringssvaret giver et hurtigt indblik i Concord Danmarks reaktion på og holdning til instrumenterne for udenrigsbudgettet, særligt udviklingsinstrumentet, men også menneskerettighedsinstrumentet, naboskabsinstrumentet og partnerskabsinstrumentet.


 • Følg formandskabet på Twitter
  Det danske EU formandskab har 2 Twitter profiler, som du kan følge, så du altid er på forkant med de seneste nyheder fra formandskabet.


 • Det danske formandskabs hjemmeside
  Find informationer om det danske formandskab på formandskabets officielle hjemmeside.


 • EU på DR
  På nedenstående links har DR samlet en række grundlæggende informationer om EU. Løbende bliver siden opdateret med DR's dækning af det danske EU-formandskab.


 • Foreløbige dagsordener for rådsmøder under det danske EU-formandskab
  Foreløbige dagsordener for rådsmøder under dansk formandskab Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges de foreløbige dagsordener for rådsmøder, der forberedes af de faste repræsentanters Komité (del 1 og del 2) under dansk formandskab.


 • EU's fremtidige globale rolle: Ny meddelelse fra Kommissionen
  Global Europe : A New Approach to financing EU external action. Ny meddelelse til Rådet og EU-parlamentet om den fremtidige finansiering af EU's eksterne politikker.


 • Concord Danmarks prioriteter for EU-formandskabet
  Concord Danmark har, på mandat fra NGO Forum og 92-Gruppen, lavet et arbejdsprogram for den fælles NGO-indsats under det danske EU-formandskab i foråret 2012. Både en dansk og en engelsk udgave af dokumentet kan findes her.


 • DEBAT: EU skal bekæmpe kapitalflugt fra udviklingslandene
  Kommissionen har fremlagt et forslag til bekæmpelse af illegal kapitalflugt fra udviklingslande. Det er bare ikke godt nok, mener Sarah Kristine Johansen fra Concord.


 • The Multiannual Financial Framework: The Proposals on External Action Instruments
  A press release presenting the proposal for financial instruments in the new 2014-2020 Multiannual Financial Framework


 • CONCORD - Press release: EU budget rise for poverty funds: who really stands to gain?
  The proposed European Union budget increase to €96 billion for external action, would see additional funds going to poverty programmes from the year 2014-2020. CONCORD broadly welcomes the new European Commission proposal, but an over focus on economic growth should not threaten aid to the world’s poorest and support to social sectors such as health and education.


 • ECDPM: EU development cooperation after the Lisbon Treaty. People, institutions and global trends.
  With the Lisbon Treaty, the European Union aspired to reshape its external action, with the aim of a more coherent, efficient and visible EU in the world. Almost two years after the treaty ratification, ECDPM’s Henrike Klavert and Jeske van Seters examine where things stand.


 • Morten Emil Hansen: EU og USA undersøger frihandelsaftale
  Morten Emil, sekretariatsleder på Concord Danmark, var på besøg hos P1 Morgen i dag for at give en analyse af, hvad vi kan vente os af en mulig frihandelsaftale mellem EU og USA.


 • Tillidsbrist: Nye slagsmål om bistand i vente
  Bistandspolitikken står ved en korsvej. Modtagerlande bør selv bestemme hvordan de vil bruge pengene. Men det huer ikke giverlande. Bragt i Politikken d. 29. November 2011


 • Blog 3 fra Busan: Kina er ude og den private sektor inde
  Hele Busan-topmødet har været tilrettelagt for at få Kina og andre nye donorer til at skrive under på sluterklæringen og følge internationale principper om effektiv bistand.


 • Blog 2 fra Busan: Bunden bistand til os selv eller til de fattige?
  Bistand er jo egentlig tænkt til at hjælpe fattige mennesker. Men meget af bistanden går faktisk til virksomheder i giverlandene, som får kontrakterne. Det kalder man at binde bistanden.


 • Blog 1 fra Busan: Effektiv bistand? Nu med Kina
  Jeg sidder i flyveren på vej til Busan i Sydkorea, hvor jeg skal være med til det internationale topmøde om Effektiv Bistand.


 • Africa is on the move, says Blair
  Tony Blair impresses aid campaigners at the aid effectiveness forum in Busan with his level of optimism about the future of African countries. Comment from Concord.


 • ECDPM: Is there a new impetus on the EU to deal with conflict and fragility in third countries? Part 2: recent policy developments
  As much as the main imperative for conflict prevention and peace building should be about people and not about saving money, it seems that investment in better conflict prevention by the EU would be money well spent, especially in these times of fiscal constraint and increasing demand for “value for money”. Yet how has the EU sought to develop its policy in this area?


 • ECDPM: A new EU impetus on conflict and fragility, or more of the same?
  The Arab spring and recent evolutions in Europe’s development policy have focussed those concerned with EU external action on new EU buzzwords of “deep democracy” and “inclusive growth”. Yet other developments over the last 12 months provide somewhat of an indication of how the EU institutions plan to deal with longer-term approaches to conflict and fragility. This article outlines the EU’s approach and takes a closer look at the institutional setup and discusses findings of a recent evaluation.


 • CIDSE: Durban: One climate, one goal?
  Negotiators in Durban must put aside their national interests and come up with common targets on emission cuts and climate funding within the spirit of solidarity in order to achieve a climate breakthrough, argues Roeland Scholtalbers.


 • CARE om klimakonferencen: Hvor længe skal verdens fattigste vente?
  Aldrig før har vejret kostet det internationale samfund så meget som i 2011. Men de mange naturkatastrofer kræver flest ofre i u-landene, hvor 19 ud af 20 dødsfald sker.


 • Kenyan Economist Offers First Independent Evaluation of Millennium Villages Project
  Working on her own, without the collaboration or endorsement of the MVP, Kenyan economist Bernadette Wanjala of Tilburg University collected data on households in or near the site at Sauri, Kenya, where the project was launched in 2005.


 • UK secretly helping Canada push its oil sands project
  The UK government has been giving secret support at the very highest levels to Canada's campaign against European penalties on its highly polluting tar sands fuel, the Guardian newspaper reports.


 • Euractiv: EU's chief negotiator sees Durban deal as possible
  A 2020 roadmap to a second Kyoto-style climate pact will need to be based on a timeline led by science, and on action to cut CO2 emissions long before then, the EU’s chief climate negotiator, Artur Runge-Metzger, has told EurActiv in an exclusive interview.


 • Eurobarometer: Europeans show overwhelming support for helping world's poor
  84% of respondents to a new Eurobarometer support development aid to help people across the world out of poverty. The majority of EU citizens (84%) also support the strong focus of EU aid on good governance and human rights in developing countries,


 • Pascal Lamy: The key ingredients to tackle food crisis
  Increasing agricultural productivity in Africa and removing trade restrictions are our best hope for feeding the planet


 • ECFR: Europe and the Arab revolutions: a new vision for democracy and human rights
  The Arab revolutions present the EU with a challenge: embarrassed by support for the stability offered by former leaders, it now wants to support democracy and human rights in a region where popular representation may conflict with liberal values


 • Eurodad: Report urges EU to get tough on multinational tax avoidance
  Dodges cost developing countries billions in lost revenue


 • Eurodad: Eurodad, Oxfam and ActionAid prompt the European Commission to do more and better on budget support
  Budget support should be promoted by the Commission and EU Member States at the High Level Forum on Aid Effectiveness in Busan at the end of November and be an essential element of the future of EU development policies.


 • Fride: European foreign policy and economic crisis: what impact and how to respond
  The crisis is pushing the EU and its member states into a more instrumental focus on geo-economic interests. This more assertive focus on commercial interests is necessary but must be cast in terms of a broader geo-strategic response to the current crisis.


 • Simon Maxwell: Giant strides or fairy footsteps
  How much progress can be made in tackling climate change without a global deal?


 • Betteraid: Position paper on aid architecture for the HLF4
  his paper is based on the positions on aid architecture that BetterAid has developed over the past eighteen months,also, it reflects the discussions that took place most recently to comment on the early drafts of the Busan Outcome Document (BOD)


 • Betteraid: Towards effectiveness: the BetterAid position paper on climate finance for the HLF4
  Globally, academics, civil society organizations (CSOs) and politicians agree widely that governments must act to ensure and assist climate change mitigation and adaptation actions. Public climate finance is needed to make this happen in effective, efficient and adequate ways in developing countries


 • Betteraid: The BetterAid position paper on the private sector and development for the HLF4
  The current interest in private sector engagement recognises the potential contribution of the private sector but should be part of a much larger approach that addresses development effectiveness[1] as the overall objective for our development efforts.


 • Betteraid: False Assumptions: The BetterAid position paper on 'aid for trade' for the HLF4
  Trade can indeed contribute to a country’s economic development and bring about benefits for its population. However, several studies have shown that the ‘automatic’ relationship between trade liberalization and growth, which proponents of AfT so vehemently claim, does not exist


 • Simon Maxwell Blog: Putting some bite into Busan
  The High-Level Forum on aid effectiveness looks like producing a bark but no bite. Is it too late to strengthen the outcome document?


 • European Voice: Ministers get their way on EU's 2012 budget
  Budget increase limited to 2.02% next year


 • European Voice: Split over controversial fishing deal with Morocco
  Split over controversial fishing deal with Morocco


 • European Voice: Parliament committee approves Morocco fisheries deal
  Concerns over cost to EU and Moroccan occupation of Western Sahara.


 • Euractiv: MEPs push for strong EU role in climate talks
  The European Parliament called yesterday (16 November) for the EU to have a leading role in the forthcoming UN climate change conference in Durban and to push for the extension of the Kyoto protocol unless a new legally binding deal is agreed.


 • Blogindlæg: EU bør følge egne regler
  EU har i Lissabon-traktaten lagt op til at støtte ulande med en omfattende udviklingspolitik, men løfterne bliver ikke efterlevet. Pernille Slot Hansen, der er kommunikationsansvarlig for Concord Danmark, opfordrer det danske formandskab til at tage ordlyden af artikel 208 alvorligt.


 • Concord Danmarks brev til Europaudvalget om den Flerårige Finansielle Ramme
  Brev til Europaudvalget d. 11. november om den Flerårige Finansielle Ramme 2014-2020. Giver et kort indblik i Concord Danmarks overordnende anbefalinger til rammen for udenrigsbudgettet.


 • Konferencepublikation: Spekulation i fødevarer
  Finansielle investorers spekulation i fødevarepriser skader verdens fattigste. USA har indført restriktioner – vil EU følge trop? I forbindelse med en konference om fødevarespekulation i landstingssalen, har Concord Danmark i samarbejde med Care, Deo og Corporate Europe Observatory udgivet denne publikation.


 • Spotlight on EU Policy Coherence for Development
  With this Report CONCORD aims to uncover some policy incoherencies between EU policies and development objectives. As stipulated in the Lisbon Treaty, the EU is committed to eradicate poverty in developing countries.


 • Concord Danmarks henvendelse til Europaudvalget, 24. september 2010
  Concord Danmark opfordrer Europaudvalget til at i sin behandling af rapporten fra High Level Group on Milk (HLG) at se den i lyset af tidligere folketingsvedtagelser, som pålægger regeringen at afvikle den direkte landbrugsstøtte og udfase alle eksportsubsidier og prisstøtteordninger.


 • Lovpakke: EU’s landbrugspolitik efter 2013 EU-Kommissionen (2011
  Hele vejen gennem reform debatten har både EU-kommissionen og Europa-parlamentet udtryk at princippet om politik-kohærens for udvikling skal tænkes ind i fremtidens europæiske landbrugspolitik. Alligevel indeholder lovforslag fra 12. okt. 2011 ingen hensyn til udviklingslandene. Det er efter Concord Danmarks opfattelse i strid med Lissabon-traktatens artikel 208, der fastslår, at EU skal tage hensyn til udviklingslandende på tværs af de politikker som påvirker dem.


 • Concord Danmarks henvendelse til Europaudvalget, december 2010
  Henvendelse til Europaudvalget, hvor Concord Danmark påpeger det beklagelige i, at EU-Kommissionens meddelelse: "Den fælles landbrugspolitik på vej mod 2020: morgendagens udfordringer, fødevarer, naturressourcer og landområder", ikke tager hensyn til konsekvenserne af EU's landbrugspolitik for verdens fattigste.


 • CAP Baggrundsanalyse: 'En globalt ansvarlig europæisk landbrugspolitik'
  Danmark har EU-formandskabet i første halvår af 2012, hvor forhandlingerne om den nye landbrugspolitik vil gå ind i den afgørende fase. Dette er en enestående mulighed for at tage lederskab i forhold til at gennemføre en globalt ansvarlig reform, der fremmer bekæmpelse af sult og fattigdom frem for at være en del af problemet. I baggrundsanalysen 'En globalt ansvarlig europæisk landbrugspolitik' giver Concord Danmarks sit bud på hvordan.


 • Analyse CAP forslag, Concord DK (2011)
  EU-kommissionens lovforslag til en ny fælles europæisk landbrugspolitik efter 2013 indeholder ingen hensyn til udviklingslandene. I denne analyse af forslaget begrunder Concord Danmark hvorfor det er efter vores opfattelse i strid med Lissabon-traktaten og det danske regeringsgrundlag, der begge der fastslår, at EU skal tage hensyn til udviklingslandende på tværs af de politikker som påvirker dem.


 • Invitation til lancering af Spotlightrapporten


 • Landbrugsstøtten holder de fattige ude
  Debatten om EU’s landbrugspolitik frem til 2020 er i fuld gang. Europas landbrugsministre mødes for at konkludere på EU-kommissionens første reformudspil. Analyse af Laust Leth Gregersen og Thomas Schauby bragt i Politiken.


 • Barroso forslår en finansiel transaktions skat (FTT)