Europadag og kun 16 dage til valget

9. maj 2014, kl. 07:19
I dag er det Europadag – dagen, hvor vi markerer, at det indledende skridt mod at skabe den Europæiske Union blev taget den 9. maj 1950. I dag er der også kun 16 dage til Europa-Parlamentsvalget, hvor EU's befolkning kan stemme direkte på et parlament med langt mere magt end hidtil. Europa-Parlamentet har med Lissabontraktaten fået medbestemmelse på en lang række områder.

Den Europæiske Union har undergået en rivende udvikling siden det første spadestik med Schuman-erklæringen den 9. maj 1950, der gennem et organiseret Europa skulle medføre fred for de europæiske befolkninger.

I dag påvirker EU’s politikker ikke kun de europæiske befolkninger, men også resten af verden og udviklingslandene. Tilsammen er EU og medlemslandene verdens største donor af udviklingsbistand, og en lang række af EU's politikker påvirker også udviklingslandenes mulighed for at løfte sig ud af fattigdom. Eksempelvis handelsforvridende ordninger som landbrugsstøtte, skattely inden for EU’s grænser og frihandelsaftaler til fordel for EU selv.

Europa-Parlamentet har i en lang række sager vist progressivitet og solidaritet, men det kommende valg byder måske på et ændret Europa-Parlament. Prognoser forudser et mere højredrejet, konservativt parlament, der formentlig vil gøre det sværere at arbejde for mere retfærdige politikker til gavn for verdens fattigste befolkninger.

Valget den 25. maj er vigtigt – også for udviklingslandene. Det udstikker en retning for EU de kommende fem år, hvor emner som skattely, privatsektor, post2015 og klima er på dagsordenen. Det bør danskerne have in mente, når de beslutter hvor krydset skal sættes. I Concord Danmark glæder vi os til, at EU's globale ansvar bliver sat til debat – af os, men forhåbentlig også af jer.