• Første regionale EU-Afrika EPA trådt i kraft
  EU's EPA-aftale med Mauritius, Madagascar, Seychelles og Zimbabwe er netop trådt i kraft. Aftalen er den første af de kontroversielle Economic Partnership Agreements, der afsluttes mellem EU og en afrikansk region.


 • Skattekonkurrence i Østafrika
  Hvert år mister udviklingslande milliarder af kroner gennem illegal skatteflugt fra multinationale virksomheder. Samtidig har mange af de samme lande dog også selv etableret politikker, der, gennem favorable skattevilkår, skal tiltrække udenlandske investeringer. To nye rapporter kigger nærmere på problemet.


 • EU Parlamentet diskuterer eksportsubsidier
  I deres Bridges Weekly Trade News Digest følger ICTSD op på sidste uges landbrugsministermøde, hvor ministrene diskuterede Kommissionens udspil til en ny fælles landbrugspolitik (CAP), mens EU Parlamentet blandt andet diskuterer muligheden for at udfase eksportstøtten.


 • Ny PCD-rapport sætter fokus på medlemsstaternes indsats
  En ny rapport om politikkohærens (PCD) for udvikling ser nærmere på PCD-indsatsen i fire EU medlemslande.


 • EuropaMagasinet om EUs fælles udenrigspolitik
  Spørgsmålet om den fælles europæiske udenrigspolitik er i fokus - skal vi overlade dele af vores udenrigspolitik til EU, og hvordan skal EU i så fald føre den? Hvordan gør de nu og er økonomiske sanktioner en god idé?


 • FAC-møde den 14. maj
  Mandag den 14. maj holdt EU’s udenrigs- og udviklingsministre rådsmøde i Bruxelles hvor blandt andet EU’s fremtidige udviklingspolitik var på dagsordenen.


 • Der går sport i at evaluere EU-bistand
  Michele Gavas ser i dette indlæg på de mange evalueringer af EU's bistand udarbejdet i år og hvilke konklusioner der kan drages fra de forskellige analyser. Hun undersøger i øvrigt de modstridende konklusioner i OECD DAC's Peer Review og undersøgelsen fra det britiske underhus' udviklingsudvalg.


 • EU's Menneskerettighedsarbejde og det Arabiske Forår.
  Istituto Affari Internazionali ser på EU's usammenhængende menneskerettigheds- og demokratipolitik i Mellemøsten og hvorvidt denne har ændret sig i forbindelse med det Arabiske Forår. De påpeger især problemet med at EU sender blandede signaler og at dette forværres af USA's politik i området.


 • Politikkohærens og bestikkelse
  OECD har i forbindelse med deres arbejde omkring bestikkelse og internationale kapitalstrømninger leveret et baggrundsdokument om hvordan dette arbejde passer ind i en større politikkohærens for udvikling-dagsorden (PCD.


 • Hjemlig ressourcemobilisering for udvikling
  GREAT-nyhedsbrevet leverer her et temanummer om hvordan udviklingslande kan mobilisere deres egne ressourcer gennem bl.a. skatteopkrævning og hvordan disse midler bruges mest effektivt. Der sættes i øvrigt fokus på hvilken rolle det internationale samfund skal have i denne proces.


 • European Development Report 2012: Ressourceknaphed og udvikling
  D. 16 maj kommer den årlige European Development Report, der samler vigtige akademiske bidrag omkring et bestemt udviklingspolitisk tema. I år handler det om naturressourcer og udvikling og især hvordan ejerskabsforholdene ift. land og vand har negative konsekvenser for verdens fattige. ECDPM bringer her et indblik i hvad rapporten kommer til at handle om.


 • Parlamentsrapport: EU-bistand til LDC’er alt for lav
  Udviklingsudvalget I Storbritanniens parlament offentliggjorde i sidste uge en rapport, der kigger nærmere på EU’s bistand.


 • DAC Peer Review af EU
  OECD DAC udarbejder hvert 4. år evalueringer af dens medlemmers udviklingspolitik. Nu er turen kommet til EU selv. OECDs anbefalinger fokuserer bl.a. på at implementere løfter om politikkohærans på en sammenhængende måde på tværs af medlemslande, simplificere strukturer og vise politisk lederskab og vilje.


 • Medlemslande lægger kortene på bordet omkring den nye MFF
  Den 26. marts mødtes Rådet for Almindelige Anliggender for at snakke om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020. ECDPM har samlet udtalelserne fra dette møde for at kortlægge medlemslandenes holdninger til det nye budget og især udviklingsfinansieringen og budgetisering af den Europæiske Udviklingsfond.


 • Programmering af EUs nye udviklingsbudget
  EU er begyndt at tilrettelægge programmerne for udviklingsbudgettet under den nye flerårige finansielle ramme for 2014-2020. ECDPM ser dette som en god mulighed for at basere de nye programmer på ulandenes egne strategier og komme forbi diskussionerne om ansvarsfordeling mellem Kommissionen og Udenrigstjenesten.


 • Den nye lov om udviklingsarbejde behandlet i Folketinget


 • CAPens rolle i prissvingninger på fødevarer
  I et nyt indlæg argumenterer Alan Matthews for at CAPen bidrager til prisudsving på det globale fødevaremarked gennem dens brug af handelsbarrierer og restriktioner. Han pointerer yderligere, at mens udviklingslandes brug af handelspolitik for at beskytte lokale priser kan forsvares, så er EU i en anden situation det europæiske marked er for stort og handelsbarrierer har for stor en effekt på de globale priser.


 • Ny DIIS-rapport: CAP'en og WTO
  EUs fælles landbrugspolitik (CAP) har gennem årene været genstand for konstant debat mellem Unionen og dens handelspartnere. Forummet for disse diskussioner har oftest være først GATT og i de seneste år WTO, hvor diskussionerne om liberalisering af handelen med landbrugsvarer har været centrale i de seneste forhandlingsrunder. I en ny rapport fra DIIS analyserer Carsten Daugbjerg WTO-forhandlingernes historiske indflydelse på udviklingen af CAP'en og argumenterer for at Kommissionens seneste forslag til en reform af den fælles landbrugspolitik i mindre grad end tidligere afspejler forhandlingerne i WTO.


 • Eksportsubsidier i den nye CAP?
  I et blogindlæg på CAP Reform.eu analyserer Alan Matthews EUs brug af eksportsubsidier på landbrugsvarer og argumenterer for en afskaffelse af dette værktøj i forbindelse med reformen af EUs fælles landbrugspolitik. Det samme gjorde også medlemmerne af EU Parlamentet i deres rapport om den kommende flerårige finansielle ramme og senest EUs landbrugsministre ved deres rådsmøde i januar.


 • Re-Define: Reform af EUs finansielle regler kan fremme grøn vækst
  I dette blogindlæg fremlægger Sony Kapoor, Re-Define, og Fabrizio Tassinari, DIIS, forslag til hvordan EU kunne reformere sine finansielle regler og love for at støtte grøn vækst. Der fremlægges bl.a. forslag til kapitalkrav for banker, ændring af varedeklarationer samt nye regler for grøn risikovurdering.


 • Rådskonklusioner på MFF 2014-2020
  Ministerrådet præsenterer her deres konklusioner omkring det næste syvårige budget for EU


 • Visse medlemslande støtter nu budgetisering af EDF
  Traditionelt har der været stor modstand fra medlemslandene mod at inddrage den Europæiske Udviklingsfond (EDF)i EUs budget. Sådan en proces ville omfatte både en omlægning af de strukturer der bestemmer hvilke udviklingsprojekter der finansieres, hvordan der føres kontrol med udgifterne og hvilken fordelingsnøgle der bruges til at bestemme medlemslandenes bidrag. Nu ser det dog ud til at Tyskland, Storbritannien, Sverige og Holland uofficielt er ved at ændre mening og støtter nu en budgetisering.


 • EU beder om input til ny civilsamfundsstrategi
  Kommissionen forbereder i disse dage en ny strategi til støtte for civilsamfundsorganisationer i partnerlande. I den forbindelse har de bedt civilsamfundsorganisationer og andre interesserede om at svare på nogle spørgsmål og dermed spil ind i debatten om den nye strategi.


 • Rådskonklusioner om handel og udvikling
  d. 16. marts kom Rådet med deres rådskonklusioner om handel og udvikling.


 • Ny rapport understreger nødvendigheden af et globalt perspektiv i CAP reformen
  En ny rapport fra PBL, Hollands nationale institut for policyanalyse inden for områderne miljø, natur og planlægning, analyserer EU Kommissionens lovforslag til en ny fælles landbrugspolitik og dens betydning for landbrugssektorerne i udviklingslande.


 • Hvordan EU kan ændre sin demokratistøtte
  Ny rapport fra den tyske tænketank FRIDE, foreslår at EU har brug for en ny opfattelse af demokrati, hvis dens demokratistøtte skal forbedres. Indtil videre har EUs reaktion på det Arabiske Forår været lavpraktisk og der er brug for en mere konceptuel ændring af dens "fuzzy liberalism"


 • Engelsk særudgave af Notat om EU's fiskeripolitik
  I forbindelse med den forestående konference om EU's fælles fiskeripolitik, har DEO udgivet en særudgave af magasinet Notat, der kaster et kritisk blik på den igangværende reform af fiskeripolitikken.


 • $110 mia i olieindtægter
  Igennem transfer pricing er det lykkedes selskaber i udvindingsindustrien at tjene store profitter på at udvinde olie i udviklingslande uden samtidig at betale skat i de lande. Publish What You Fund foreslår en ny rapporteringsstandard der skal sikre gennemsigtighed i udvindingsindustriens regnskaber og dermed gør det muligt for investorer og regeringer at afsløre eventuel fusk og svindel.


 • EU fokuserer GSP mod fattigste lande, men øger beskyttelse af tekstiler.
  MEPer støtter nu et forslag fra Kommissionen om at rige lande og de mest velhavende mellemindkomstlande ikke længere skal få gavn af EUs handelspræferencesystem, GSP. Til gengæld vil dette øge muligheden for at give de allerfattigste lande endnu gunstigere adgang end nu. EU har dog benyttet muligheden til beskytte sin egne tekstilindustri yderligere. Noget som uden tvivl vil skade de mange tekstileksporterende ulande.


 • EU’s bilaterale bistand til Indien ryger
  Det samme sker for en lang række andre mellemindkomstlande. Et nyt forslag fra EU-Kommissionen vil nemlig målrette bistanden til især afrikanske lande – selv om der bor flest fattige i Indien.


 • Ny Verdensbank-bog om illegal kapitalflugt fra udviklingslande


 • Ny handelsaftale mellem EU og Marokko truer måske smålandbrugs eksistens
  D 16 februar faldt handelsaftalen mellem EU og Marokko på plads og blev hyldet af EUs landbrugskommissær, Dacian Ciolos, for de nye muligheder den sikrede for EUs landmænd. Aftalen er dog blevet mødt af kritik fra både spanske fagforeninger og MEPer der beskylder aftalen for at legitimere både marokkansk slavearbejde og Marokkos besættelse af Vestsahara.


 • Rapport om 'land for land'-rapportering
  Ny rapport fra norske Publish What You Pay gennemgår 'land for land'-rapportering og de udviklingspolitiske argumenter for ideen.


 • Handelskommissær holder offentlig høring om Handels- og Udviklingsstrategien
  EUs handelskommissær, Karel de Gucht, afholdte d. 7 februar en offentlig høring omkring EUs nye handels- og udviklingsstrategi "Trade, Growth & Development: Tailoring trade and investment policy for those countries most in need". Høringen gav offentligheden mulighed for at stille spørgsmål angående strategien direkte til kommissæren. Spørgsmålene omhandlede bl.a. GSP, Aid for Trade, handelsaftaler og klimaforandringer, og giver et godt indblik i de kritisable elementer i strategien


 • Piebalgs opretter nyt ekspertpanel for EUs udviklingspolitik
  Udviklingskommissær Piebalgs har oprettet et ekspertpanel der har til formål at bidrage med den nyeste akademiske viden inden for udvikling, og dermed sikre en stærkere forbindelse mellem forskning og politikudvikling. Panelet består bl.a. af kendte ansigter som Simon Maxwell (ODI), Paul Collier (Oxford) og Ha-Joon Chang (Cambridge). Særlige fokusområder for panelet vil være bæredygtig energi og fødevaresikkerhed.


 • Nyt ODI-notat: Promoting evidence-based decision-making in development agencies


 • EDCSP-notat om tur til Europa-Parlamentet


 • ECDPM: Hvordan kan skat hjælpe med at nå 2015 målene?
  ECDPM kigger nærmere på OECDs seneste arbejdspapir omkring mobilisering af nationale ressourcer til gavn for udvikling. Forfatteren stiller spørgsmåls tegn ved den anvendte metode og understreger vigtigheden af de forskelle der eksisterer mellem bistandsfinansiering og skatteindtægter. OECDs arbejdspapir kan findes her.


 • Politiken: Ni medlemslande opfordrer Danmark til at sætte skub i forhandlinger om transaktionsskat
  Ni medlemslande har sendt en officiel opfordring til det danske EU formandsskab om at få gang i forhandlingerne om en europæisk skat på finansielle transaktioner. Opfordringen forsøger at sikre at en aftale nås i Juni i år før formandsskabet overdrages til Cypern.


 • The Guardian: EU planlægger position frem mod Rio +20
  EU's ledere arbejder for tiden på deres position frem mod Rio +20 mødet til juni. EU vil forsøge at øge indflydelsen af FNs miljøagentur samt øge investeringer i grøn energi. Concord har dog ytret sin bekymring omkring at disse penge bliver taget fra udviklingsbudgetter.


 • Europaparlamentet: Økonomiudvalget hører udsagn til støtte for en skat på finansielle transaktioner
  Europaparlamentets økonomiudvalg hørte fornyelig udsagn fra en række eksperter der udtalte deres støtte til en finansiel transaktionsskat. Argumenterne var bl.a. at der skulle findes nye midler til at betale for krisen et eller andet sted fra, og en skat på finansiel transaktioner var den mest vækstvenlig metode


 • EU Observer: Ny aftale mellem Kommissionen og EAS: Kommissionen sidder stadig på magten.
  En ny aftale om ansvarsfordeling mellem Kommissionen og Udenrigstjenesten viser, at Kommissionen stadig sidder på meget af magten i udenrigspolitikken. Selvom Kommissionen og Udenrigstjenesten er fælles om at udarbejde overordnet strategier er det stadig kommissærerne for hhv udvikling, humanitær bistand og naboskabet som har bevaret den fulde kontrol over projektudarbejdelse og implementering


 • ODI: Hvordan vil EUs handelspolitik tilpasse sig globaliseringen og en ny økonomisk verdensorden?
  Flere udviklingslande oplever nu høj økonomisk vækst og en stigende indflydelse på den internationale scene. Samtidig findes der stadig nogen udviklingslande der slet ikke er blevet integreret i verdensøkonomien. Spørgsmålet er nu hvordan EU vil forholde sig til denne udvikling og hvilken rolle dens handelspolitik skal spille. Concord Danmark mener, at det i denne sammenhæng er vigtigt at huske på at mellemindkomstlande er hjemsted for langt størstedelen af verdens fattige. Derfor er det bekymrende, at EU både vil afskaffe handelspræferencer og fjerne bistand til disse lande. I stedet for at afbryde udviklingssamarbejdet med disse lande bør EU istedet fastholde deres engagement for fortsat at kunne presse på for nationale reformer der kan støtte de fattigste dele af befolkningen og gøre den vækst landene gennemgår inklusiv.


 • ECDSP: Det britiske parlament indleder undersøgelse EC's udviklingsbistand
  Det britiske parlaments udviklingsudvalg har indledt en undersøgelse af Kommissionens komparativ fordel indenfor udviklingsbistand. Dette sker på baggrund af en igangværende debat i Storbrittanien omkring mængden af offentlige midler der kanaliseres gennem Bruxelles, og hvorvidt dette øger effektiviteten ift. at bruge pengene selv.


 • Maxwell, S: Skal EU fortsætte med at give udviklingsbistand til mellemindkomstlande?
  Med udgangspunkt i Storbritannien undersøger Maxwell de problemer EU får ved at fortsætte med at give bistand til de rigere udviklingslande, mens de selv skærer i budgetterne. Concord Danmark mener i denne forbindelse, at det er vigtigt huske på, at 75% af verdens fattige bor i mellemindkomstlande. Derfor kan en uovervejet og hastig afskaffelse af støtte til visse mellemindkomstlande ende med at ramme de allerfattigste. Dette vil være et direkte brud på EUs udviklingspolitiske forpligtelser.


 • Ny Kommissionsmeddelelse om handel og udvikling
  Kommissionen kom i sidste uge med en ny meddelelse om handel, vækst og udvikling kaldet 'En skræddersyet handels- og investeringspolitik for de lande, der har størst behov'.


 • En kogebog for udviklingslobbyister
  ODI har udgivet en "brugsanvisning" til forsker og udviklingslobbyister, som skal guide dem til politisk indflydelse. Et godt værktøj, også for garvede policymedarbejdere.


 • Euractiv: Tax spat to dog finance ministers
  European finance ministers are set for a spat today over the extent to which the financial transactions tax (FTT) – strongly backed by France and Germany – should be pushed on the EU agenda.


 • Governance Support at Critical Juncture, Delegates Conclude
  Worldwide, donors spend millions of euros on governance support but are often left assessing a mixed bag of results. Delegates at a recent workshop in Brussels considered why it is so hard to achieve reliably good results and concluded that the time is ripe for a change in approaches to supporting governance.


 • ”Europa i arbejde” - Program for det danske EU-formandskab
  Udvalgte udklip fra "Europa i arbejde" - Program for det danske formandskab for Rådet for den Europæiske Union 2012.


 • Følg formandskabet på Twitter
  Det danske EU formandskab har 2 Twitter profiler, som du kan følge, så du altid er på forkant med de seneste nyheder fra formandskabet.


 • Det danske formandskabs hjemmeside
  Find informationer om det danske formandskab på formandskabets officielle hjemmeside.


 • EU på DR
  På nedenstående links har DR samlet en række grundlæggende informationer om EU. Løbende bliver siden opdateret med DR's dækning af det danske EU-formandskab.


 • Foreløbige dagsordener for rådsmøder under det danske EU-formandskab
  Foreløbige dagsordener for rådsmøder under dansk formandskab Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges de foreløbige dagsordener for rådsmøder, der forberedes af de faste repræsentanters Komité (del 1 og del 2) under dansk formandskab.


 • EU's fremtidige globale rolle: Ny meddelelse fra Kommissionen
  Global Europe : A New Approach to financing EU external action. Ny meddelelse til Rådet og EU-parlamentet om den fremtidige finansiering af EU's eksterne politikker.


 • The Multiannual Financial Framework: The Proposals on External Action Instruments
  A press release presenting the proposal for financial instruments in the new 2014-2020 Multiannual Financial Framework


 • ECDPM: EU development cooperation after the Lisbon Treaty. People, institutions and global trends.
  With the Lisbon Treaty, the European Union aspired to reshape its external action, with the aim of a more coherent, efficient and visible EU in the world. Almost two years after the treaty ratification, ECDPM’s Henrike Klavert and Jeske van Seters examine where things stand.


 • Morten Emil Hansen: EU og USA undersøger frihandelsaftale
  Morten Emil, sekretariatsleder på Concord Danmark, var på besøg hos P1 Morgen i dag for at give en analyse af, hvad vi kan vente os af en mulig frihandelsaftale mellem EU og USA.


 • Tillidsbrist: Nye slagsmål om bistand i vente
  Bistandspolitikken står ved en korsvej. Modtagerlande bør selv bestemme hvordan de vil bruge pengene. Men det huer ikke giverlande. Bragt i Politikken d. 29. November 2011


 • Blog 3 fra Busan: Kina er ude og den private sektor inde
  Hele Busan-topmødet har været tilrettelagt for at få Kina og andre nye donorer til at skrive under på sluterklæringen og følge internationale principper om effektiv bistand.


 • Blog 2 fra Busan: Bunden bistand til os selv eller til de fattige?
  Bistand er jo egentlig tænkt til at hjælpe fattige mennesker. Men meget af bistanden går faktisk til virksomheder i giverlandene, som får kontrakterne. Det kalder man at binde bistanden.


 • Blog 1 fra Busan: Effektiv bistand? Nu med Kina
  Jeg sidder i flyveren på vej til Busan i Sydkorea, hvor jeg skal være med til det internationale topmøde om Effektiv Bistand.


 • Africa is on the move, says Blair
  Tony Blair impresses aid campaigners at the aid effectiveness forum in Busan with his level of optimism about the future of African countries. Comment from Concord.


 • ECDPM: Is there a new impetus on the EU to deal with conflict and fragility in third countries? Part 2: recent policy developments
  As much as the main imperative for conflict prevention and peace building should be about people and not about saving money, it seems that investment in better conflict prevention by the EU would be money well spent, especially in these times of fiscal constraint and increasing demand for “value for money”. Yet how has the EU sought to develop its policy in this area?


 • ECDPM: A new EU impetus on conflict and fragility, or more of the same?
  The Arab spring and recent evolutions in Europe’s development policy have focussed those concerned with EU external action on new EU buzzwords of “deep democracy” and “inclusive growth”. Yet other developments over the last 12 months provide somewhat of an indication of how the EU institutions plan to deal with longer-term approaches to conflict and fragility. This article outlines the EU’s approach and takes a closer look at the institutional setup and discusses findings of a recent evaluation.


 • CIDSE: Durban: One climate, one goal?
  Negotiators in Durban must put aside their national interests and come up with common targets on emission cuts and climate funding within the spirit of solidarity in order to achieve a climate breakthrough, argues Roeland Scholtalbers.


 • CARE om klimakonferencen: Hvor længe skal verdens fattigste vente?
  Aldrig før har vejret kostet det internationale samfund så meget som i 2011. Men de mange naturkatastrofer kræver flest ofre i u-landene, hvor 19 ud af 20 dødsfald sker.


 • Kenyan Economist Offers First Independent Evaluation of Millennium Villages Project
  Working on her own, without the collaboration or endorsement of the MVP, Kenyan economist Bernadette Wanjala of Tilburg University collected data on households in or near the site at Sauri, Kenya, where the project was launched in 2005.


 • UK secretly helping Canada push its oil sands project
  The UK government has been giving secret support at the very highest levels to Canada's campaign against European penalties on its highly polluting tar sands fuel, the Guardian newspaper reports.


 • Euractiv: EU's chief negotiator sees Durban deal as possible
  A 2020 roadmap to a second Kyoto-style climate pact will need to be based on a timeline led by science, and on action to cut CO2 emissions long before then, the EU’s chief climate negotiator, Artur Runge-Metzger, has told EurActiv in an exclusive interview.


 • Eurobarometer: Europeans show overwhelming support for helping world's poor
  84% of respondents to a new Eurobarometer support development aid to help people across the world out of poverty. The majority of EU citizens (84%) also support the strong focus of EU aid on good governance and human rights in developing countries,


 • Pascal Lamy: The key ingredients to tackle food crisis
  Increasing agricultural productivity in Africa and removing trade restrictions are our best hope for feeding the planet


 • ECFR: Europe and the Arab revolutions: a new vision for democracy and human rights
  The Arab revolutions present the EU with a challenge: embarrassed by support for the stability offered by former leaders, it now wants to support democracy and human rights in a region where popular representation may conflict with liberal values


 • Eurodad: Report urges EU to get tough on multinational tax avoidance
  Dodges cost developing countries billions in lost revenue


 • Eurodad: Eurodad, Oxfam and ActionAid prompt the European Commission to do more and better on budget support
  Budget support should be promoted by the Commission and EU Member States at the High Level Forum on Aid Effectiveness in Busan at the end of November and be an essential element of the future of EU development policies.


 • Fride: European foreign policy and economic crisis: what impact and how to respond
  The crisis is pushing the EU and its member states into a more instrumental focus on geo-economic interests. This more assertive focus on commercial interests is necessary but must be cast in terms of a broader geo-strategic response to the current crisis.


 • Simon Maxwell: Giant strides or fairy footsteps
  How much progress can be made in tackling climate change without a global deal?


 • Betteraid: Position paper on aid architecture for the HLF4
  his paper is based on the positions on aid architecture that BetterAid has developed over the past eighteen months,also, it reflects the discussions that took place most recently to comment on the early drafts of the Busan Outcome Document (BOD)


 • Betteraid: Towards effectiveness: the BetterAid position paper on climate finance for the HLF4
  Globally, academics, civil society organizations (CSOs) and politicians agree widely that governments must act to ensure and assist climate change mitigation and adaptation actions. Public climate finance is needed to make this happen in effective, efficient and adequate ways in developing countries


 • Betteraid: The BetterAid position paper on the private sector and development for the HLF4
  The current interest in private sector engagement recognises the potential contribution of the private sector but should be part of a much larger approach that addresses development effectiveness[1] as the overall objective for our development efforts.


 • Betteraid: False Assumptions: The BetterAid position paper on 'aid for trade' for the HLF4
  Trade can indeed contribute to a country’s economic development and bring about benefits for its population. However, several studies have shown that the ‘automatic’ relationship between trade liberalization and growth, which proponents of AfT so vehemently claim, does not exist


 • Simon Maxwell Blog: Putting some bite into Busan
  The High-Level Forum on aid effectiveness looks like producing a bark but no bite. Is it too late to strengthen the outcome document?


 • European Voice: Ministers get their way on EU's 2012 budget
  Budget increase limited to 2.02% next year


 • European Voice: Split over controversial fishing deal with Morocco
  Split over controversial fishing deal with Morocco


 • European Voice: Parliament committee approves Morocco fisheries deal
  Concerns over cost to EU and Moroccan occupation of Western Sahara.


 • Euractiv: MEPs push for strong EU role in climate talks
  The European Parliament called yesterday (16 November) for the EU to have a leading role in the forthcoming UN climate change conference in Durban and to push for the extension of the Kyoto protocol unless a new legally binding deal is agreed.