Begivenheder

Gamle begivenheder

Januar 2012

31. januar: Fyraftensmøde om finansieringsservice og erfaringer med EU-ansøgninger

Februar 2012

2. februar: Fyraftensmøde: Udviklingsinstrumenterne

28. februar: Konference om handel, udvikling og landbrug

28. februar: Kursus om EU's civilsamfundspolitik og støtteformer (Århus)

29. februar: Kursus om EU's civilsamfundspolitik og støtteformer (København)

Marts 2012

14. marts: EU Presidency Conference on CSOs, Human Rights and Development

23. marts: Konference: Kan EU sikre et bæredygtigt fiskeri?

28. marts: *AFLYST* Fyraftensmøde: EU-lobby og Civilsamfundet *AFLYST*

Maj 2012

7. maj: DEBAT: Demokratiske revolutioner i Afrika - Hvilken rolle spiller de unge?

8. maj: AFLYST: Fyraftensmøde: Menneskerettigheder og handelspolitiske sanktioner - case fra Sri Lanka

14. maj: Fyraftensmøde om Cotonou-aftalen og the Joint Parliamentary Assembly (JPA)

14. maj: Møde i Rådet (udvikling) – Konklusioner på EU’s nye udviklingsstrategi ”Agenda for Change”

23. maj: JPA i Horsens - Den Blandede AVS-EU Parlamentariske Forsamling

Juni 2012

1. juni: Salon Des Solidarités

7. juni: Debat: Et tjek på FN’s 2015-mål

15. juni: Afskedsreception for Morten Emil Hansen

21. juni: Conference on Tax and Corporate Responsibility – An Emerging Agenda

26. juni: Seminar: Regional Trade Integration in Africa: Status and Prospects

September 2012

21. september: Møde om POST 2015-processen

Oktober 2012

5. oktober: Concord Danmark foretræde hos Europaudvalget

8. oktober: Konference: Jobs - Aid at Work

16. oktober: European Development Days

22. oktober: Kursus om EuropeAid og ECHO

24. oktober: Post-2015 temaworkshop: Kohærens

30. oktober: Post-2015 temaworkshop: Menneskerettighedsbaseret tilgang til udvikling

31. oktober: DEAR workshop

November 2012

1. november: Concord Danmark generalforsamling

14. november: Post-2015 temaworkshop: Samtænkning af MDG’erne og SDG’erne

December 2012

5. december: Seminar: Hvordan kan demokratisk kontrol skabe sammenhængende politikker til gavn for verdens fattigste?

17. december: Strategiudviklingsworkshop om Concord Danmarks fremtidige finansieringsservice

Januar 2013

15. januar: Informationsmøde om Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

28. januar: Tackling Tax Havens and Illicit Financial Flows - How the EU and Nordic Countries can take the lead

Februar 2013

20. februar: Konference: Globale udviklingsmål efter 2015

Marts 2013

6. marts: Management of EuropeAid Grant Contracts - FULDT BOOKET (venteliste oprettet)

April 2013

10. april: PCD-seminar: "Promoting Policy Coherence for Development – Assessing issues and common challenges: insights for a Danish approach"

17. april: DIIS seminar: Coordination and Complementarity Issues in EU Development Cooperation after the Lisbon Treaty

18. april: Concord Danmark workshop: “How civil society can strengthen its engagement with the EU delegations”

Maj 2013

15. maj: Debatmøde: Hvorfor presser EU Afrika?

September 2013

6. september: Åbent hus: Housewarming for den nye Global Platform

Oktober 2013

1. oktober: Informationsmøde om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd

1. oktober: Udviklingsdebat på Københavns Universitet

2. oktober: Lancering af den nye strategiske ramme for Danmarks deltagelse i EU's udviklingssamarbejde

17. oktober: AidWatch-lancering i Bruxelles

27. oktober: Civilsamfundskonference: “On Track for Change?” - Danish Civil Society Rally

November 2013

14. november: Debat om politiksammenhæng med Udviklingsministeren

26. november: European Development Days

December 2013

12. december: Afskedsreception for Laust Leth Gregersen

12. december: Concord Danmarks generalforsamling

Januar 2014

17. januar: Workshop om EU’s flerårige finansielle ramme og EU’s udviklingsbistand frem mod 2020

22. januar: Debat med Christian Friis Bach om EU's globale rolle

Februar 2014

28. februar: Morgenbrødsmøde om danske udviklingsorganisationers EU-lobby i praksis

Marts 2014

14. marts: EU’s nye ’CSO Road Maps’: vil de sikre effektiv dialog med Civilsamfundet?

18. marts: Funding course: Development of Proposals to EuropeAid

April 2014

22. april: Valgdebat: EU har et ansvar i global fattigdomsbekæmpelse

29. april: Funding course: Management of EuropeAid Grant Contracts

Maj 2014

19. maj: Få indflydelse på nyt netværk om oplysning og kampagne

Juni 2014

16. juni: Debatmøde og lancering af handlingsplan for sammenhængende politikker for global udvikling

17. juni: Gå-hjem-møde: Hvordan går det med civilsamfundsråderummet?